Uzunyayla

Uzunyayla Kafkas kökenli 66 köyün yaşadığı bir platonun,bir coğrafi bölgenin adıdır. Kışları soğuk,yazları kurak ve toprakları verimsiz bir bölgedir. 50 yıl öncesine kadar bölge sakinleri kendi kendilerine yetecek kadar bir yaşam sürmektelerdi.Uzunyayla’da geçim kaynağı genel olarak atçılık ve hayvancılığa dayalı idi. Uzunyayla Uzunyayla Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinden başlayarak Sivas’ın Kangal ve Şarkışla ilçelerine bağlı köyleri kapsayan alan, Uzunyayla bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Bu alan […]

Paylaş:

Devamını Oku

Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri

Kuzey Kafkasya’da yer alan ve isimlerini andığımız cumhuriyetleri hatırlamakta, kısaca tanıtmakta fayda var demiştik. Tanıtalım: Adigey Özerk Cumhuriyeti Kafkas sıradağlarının kuzeyinde bulunan bölgeye Adigey adı veriliyor. Adigey, Slav kökenli nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülke. 500 bin nüfusun yüzde 25’i Adigelerden, diğerleri ise çoğunluğu Ruslar olmak üzere başka kavimlerden. Rusça ve Batı Çerkesçesi resmi dil olarak kabul […]

Paylaş:

Devamını Oku

Çerkesler’de Dini İnançlar

Karadeniz ile Hazar denizi arasında uzanan topraklarda birbirinden farklı pek çok dil konuşan değişik etnik gruplara ev sahipliği yapan Kafkasya’da, bu etnik ve linguistik renkliliğe paralel olarak değişik dinler de varlıklarını sürdürmektedirler. 16-18.yüzyıllarda Adigeler sonbaharda ormana giderek kutsal saydıkları büyük bir ağacın altında her zaman gökte olduğuna inandıkları Thaskho’ya (Büyük Tanrı) dua ederlerdi. Adigeler arasında […]

Paylaş:

Devamını Oku

Hatukuay Aile Damgaları – Armaları

1. Berzac, Berzac; Берзадж, Бэрзадж 2. Ivanuk, İuanıku; Иванук, Иуаныкъу 3. Yunuh, İunıh; Юнух, Иуныхь 4. Yevtıh, Yeutıh; Евтых, Еутых 5. Mafeşok, Mefeşoku; Мафешок, Мэфэщокъу 6. Mafeşok, Mefeşoku; Мафешок, Мэфэщокъу 7. Mafeşok, Mefeşoku; Мафешок, Мэфэщокъу 8. Pedis Pedıs; Педис, Пэдыс 9. Takiruk, Takırıku; Такирук, Такъырыкъу 10. Şeceruk, Şecerıku; Шеджерук, Щэджэрыкъу 11. Şeceruk, Şecerıku; Шеджерук, Щэджэрыкъу

Paylaş:

Devamını Oku

Bjeduğ Aile Damgaları – Armaları

Abazok, Abazeku; Абазок, Абазэкъу Akhecak, Akhecagu; Ахеджак, Ахэджагу Akhecak, Akhecagu; Ахеджак, Ахэджагу Akhacaguk, Akhecaguku; Ахаджагук, Ахэджагукъу Akhacaguk, Ahecaguku; Ахаджагук, Ахэджагукъу Batok, Bateaku; Баток, Батэкъу Batok, Bateaku; Баток, Батэкъу Bzhedug, Bzhedygu; Бжедуг, Бжъэдыгъу Bjedıgupşıme ytamıg; Бжъэдыгъупщымэ ятамыгъ Bjihak, Bkıhaku; Бжихак, Бжыхьакъу Bjihakok, Bjıhakoku; Бжихакок, Бжыхьакъокъу Blyagoz, Blegoj; Блягоз, Блэгъожъ Blyagoz, Blegoj; Блягоз, Блэгъожъ Bekizuk, Bekizıku; Бекизук, Бэкизыкъу Ubjuk; Убжук Guçetl, Guk’el’; Гучетль, ГъукIэлI Camirze, Camırz; Джамирзе, Джамырз Elbizok, Elbızıku; Елбизок, Елбызыкъу Elbizok, Elbızıku; Елбизок, […]

Paylaş:

Devamını Oku

Abzeh Aile Damgaları – Armaları

Abaza, Abaze; Абаза, Абазэ Abida, Abıde; Абида, Абыдэ Abida, Abıde; Абида, Абыдэ Abida, Abıde; Абида, Абыдэ Abida, Abıde; Абида, Абыдэ Adamiy, Ademıy; Адамий, Адэмый Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Ançok, Antsoku; Анчок, Анцокъу Anşuk, Anşûk; Аншук, Аншъукъ Apiş, Apış, Eapış; Апиш, Апыщ, Iэпыщ Apiş, Apış, […]

Paylaş:

Devamını Oku

Besleney Aile Damgaları – Armaları

Agan, Agen; Аган, Агъэн Altiyak, Altıyak; Альтияк, Алтыйакъ Armani; Армани, Армани Armani; Армани, Армани Armani; Армани, Армани Armani; Армани, Армани Arslanoglı; Арсланоглы, Арслъаноглы Bekan; Бекан, Бекъан Bekan; Бекан, Бекъан Bilaruk; Биларук Bogups; Богупс Bora, Bor, Borey; Бора, Бор, Борэй Dohuşok, Dohuşoku; Дохушок, Дохъушокъу Canket, Cençat; Джанкет, Джэнчат Yesaney, Eseney; Есаней, Есэней Yesaney, Eseney; Есаней, Есэней Yesaney, Eseney; Есаней, Есэней İlarik, İlarıku; Иларик, Иларыкъу Kanok, Kaneku; Канок, Къанэкъу Kanok, Kaneku; Канок, Къанэкъу Kuanuk, Kuanıku; Куанук, Къуаныкъу […]

Paylaş:

Devamını Oku