Kars Zawem Yi Wered – Kars Harbinin Ağıtı

Birinci Dünya Harbinde, Enver Paşa Harekatında Ruslara karşı savaşırken ölen Çerkes gençleri için Uzunyayla’da bestelenmiş bir şarkıdır. Şarkının tamamının derlenmesi onbeş yıl sürmüştür.

KARS ZAWEM Yİ GIBZE 

Wurısey topımiy wuey rawuwo
Fi k’er khékhuteriy wuey
Mığeriy bjjıhamiy fıkhemık’ojıme,
Dıne guğejkhımiy wuey

Şı şxhuant’ejh ts’ık’uriy wuey rawuwo
Zerık’e maş’etiy wuey
Adıge ş’alewue ziğaş’er maş’exer,
Khars fağek’ua mığuiy wuey

Hamts’iy hantxhupsımiy wuey rawuwo
Fıkhırağeferiy fo
De dızşıguğxemiy Kharsım yigubğuexer,
Lhım yévğefa mığuiy fo

Sarıkhamışımiy wuey rawuwo
Şer khıdolhalheriy wuey
Adıge şıwuxeriy Sarıkhamışıme,
Şélhelhexa mığuiy wuey

Uzunyayla şıbzxeriy wuey rawuwo
Şokhure yoxıriy wuey
Hadrıxe ğoguane fıtétıwu zexezıxımiy,
Yagu khıfş’owuz mığuiy wuey

Azzey khışlejhımiy wuey rawuwo
Dzer şızeraşeriy wuey
Ş’ale khudanxewu dızşıguğxeriy,
Topışem yiha mığuiy wuey

Erzurum gubğuemiy wuey rawuwo
Wuesır şızeréhariy wuey
Fi hade daxewue gubğuem khinaxeriy,
Xet zerihanu mığuiy wuey

Mo khuelebzıwuxemiy wuey rawuwo
Khızdeğezejıriy wuey
Khevğezejınç’ere dınıfşıguğurtiy
Guğer dıwuxa mığumiy wuey
—————————————–
KARS SAVAŞININ AĞITI 

Rusyanın topları
Böğrünüzü kırıp döküyor
Bu sonbaharda dönmezseniz
Gözümüz ümit beslemiyor

Küçük kır atında
Kuyruğu kısa
Ömürleri kısa Çerkes gençleri
Gittiler Karsa

Çavdar çorbası
İçiriyorlar size
Güvencelerimiz Kars’ın bozkırlarına
Kan içirdiniz sizde

Sarıkamışa da
Mermi dökülüyor
Çerkes atlıları
Sarıkamışta dökülüyor

Uzunyayla yılkıları
Çukurova’ya iniyor
Ahret yoluna düştüğünüzü duyanların
Kalpleri sizler için sızlıyor

Aziziye kışlasından
Ordu etrafa taşınıyor
Güvencemiz, sırım gibi gençleri
Top mermileri yıkıyor

Erzurum yazısında
Kar etrafta savrulur
Yazıda kalan güzel vücutlarınız
Kimler tarafından defnolunur

Şu göçmen kuşlar bile
Beraberce geri dönüyorlar
Dönersiniz diye ümit beslerdik
Ümidi bizler tükettik

Paylaş:

Bir cevap yazın