Kayseri Çerkes köyleri ve sülaleleri

KAYSERİ Pınarbaşı Akören Pedisey Hat
Galobat, Haşapko, Hatko, hıt, Jage, Janbulet, Lakay, Mefejgo, pedis, Şöjbağ
KAYSERİ Pınarbaşı Akpınar Kab
Yıvdıh
KAYSERİ Pınarbaşı Alamescit Lığurhable Kab
Adaje, Lığur, Hamoga, Dumen, Dumanış, Adamey
Kayseri Pınarbaşı Altıkesek Lo kıt Aba
Afakoj, Afejij, Aji, Bıc, Deg, Gahçı, Gogua, Gulbek, Halbet, Koj, Ksal, Kup, Lo, Şığaluğo
KAYSERİ Pınarbaşı Aşağıbeyçayır Şıpşhable Kab
Bağ, Gonebşey, Kuruwe, Noğud, Nehuş, Şıpş, Kumuk
KAYSERİ Pınarbaşı Aşağıborandere Ş.Jambotey Kab,Aba,Çeç
Beslenugo, Çortal, Gaspot, Haj, Halbet, Kasbot, Mekawo, Melhoj, Merşen, Nahço, Şat, Şık, Şogen, Şorten, Tevune, Vugavo
KAYSERİ Pınarbaşı Aşağı Kızılçevlik
Mekeney, Asker, Bek, Beresk, Berezk, Gıbjoko, Hajmenogo, Huran, Jiletej, jugo, Kocabaş, Mekonoy, Memey, Objogo, Thazepl, Psınoko, Şıgo, Thakoho, Yoletur
KAYSERİ Pınarbaşı Aşağıkaragöz Gosthable Kab
Avbot, Denejey, Gonduh, Karden, Kuşha, Zanile, Laşe, Mezan, Mırze, Serset, Şovacug, Şowcuk
KAYSERİ Pınarbaşı Aygörmez Hıthable Hat Hıt
KAYSERİ Pınarbaşı Beserek Hat
Alamuğa, Bilalko, Bitdemir,Cedgo, Doğşıko, Dıjınaje, Guser, Hacıgüser, Handogo, Boleteko (Karaahmet) Болэтэкъо, Medıko, Metler, Muk, Sovgor, Tok, Utıj, Vergenovko
KAYSERİ Pınarbaşı Büyükgümüşgün Apşohable Kab
Apşo, Aşşel, Burgut, Girandoka, Gugi, Ğaze, geş, Ğuge, Hanune, Verginoko, Haris, Kağazej, Kumaş, Mugoj, Noğud, Pşıguse, Segenler, Şegem, Vermaha, Voge, Wermaho
KAYSERİ Pınarbaşı Büyükkabaktepe Kab
Bayramuk, Beş, Demeley, Guğe, Hağundoko, Hajret, Karabe, Kepşoko, K’eref, Kıj, Kodzoko, Kodzokue, Koj, Kuşha, Lebsuka, Lejerey, Meremkul, Serhoş, Şak, Tambıy, T’eş, Zanile
KAYSERİ Pınarbaşı Büyükpotuklu
 Ağaça, Apha, Becane, Çamuko, Çiçe, Dudu, Karsa, kuş, Lıttı, Lişe, Mıd, Nahşır, Pekiz, Smako, Şumah, Thadek, Thadud, Vogıha
KAYSERİ Pınarbaşı Cinliören Cinliviran Hat
Agun, Mertako, Nıbernıko, Şegus
KAYSERİ Pınarbaşı Çukuryurt Abz,Şap
Bidanuk, Canbulat, Haoj, Hatko, Huaj, Natho, Şağuj, Yevidıh
KAYSERİ Pınarbaşı Demirciören Hacıshakkuace Hat
Borak, Börükgo, Çeçiçkolar, Çetej, Gebej, Haceban, Hajcabbar, Karağul, Pişeduğ, Sezizugo, Şekirgo
KAYSERİ Pınarbaşı Devederesi Hat
Absoğ, Duğuj, Epsuva, Gengu, Masttırgo
KAYSERİ Pınarbaşı Dikilitaş Yınalgoy Kab
Apşe,Besleney ТЪЫГУЩ, Tıguj, Ğubjoko, Mole, Gefo, Zanile, Kip, Mezan, Hasuk, Mefej, Şıtım, Şıtınha, Wotey, Vegaje
KAYSERİ Pınarbaşı Eğrisöğüt Os,
KarBijıha, Bostan, Ebeş, Kurmen, Kuşha, Sotta, Tok
KAYSERİ Pınarbaşı Eskiyassıpınar Şenibey Kab
Asteden, Hakaje, Hurejea, Kuruje, Şenıbe, Şurdum, Kalmık, Tauğo, Thazepl, ThakakoKAYSERİ Pınarbaşı Gebelek Gothaley Kab
Aşbaho, Blenawo, Duruk, Geref, Ğut, Jage, Kardan, Karma, Kazoko, Kuşha, Memsaw, Moran, Pşığotıj, Pşınoko, Sağasav, Sunoko, Şegaha, Şıbzıho, Şığapso, Votav, Woteoy
KAYSERİ Pınarbaşı Halitbeyören Gunaşey Kab
Arhağa, Bezir, Janbey, Ju, Koçase, Memkağ, Nepşi, Thazepl, Woto
KAYSERİ Pınarbaşı Hayriye Jamirzey Kab
Köyün Kurucusu: Verilh HajıJamırze
Verilh,  Hyvlague Хывлъакъуэ, İslam, Wurte, Kişi, Aşur, Digeş, Şeşen, Gupseşe, Quixe, Muradin, Nağşir(Yılmaz), Aşe(Çolak) Ğiş, Aşhot.
KAYSERİ Pınarbaşı Hilmiye Beşkızakhable Kab
Beşkızak, Bi, Bişihac, Dıraj, Gened, Hadef, Hazığo, Kupşin, Megoawo, Negoey, Nır, Psihaje, Salmenler, Tambiy, Tokmak, Yezawoe, Yılouko
KAYSERİ Pınarbaşı İnliören Hevşey HAt
Askerigo, Balko(Hewsay), Heusay, Degonko, Bırç, Kerşay, Kuşhaxer, Degumko, Najomoko, Nakarko, Şagendiye, Kankoş, Semegumko, Lepşavko, Tuğ, Yeutıkh, Utıj, Huaje, Gotuş, Nağarko, Nakarko, Negargo, Noğorğe, Utıj
KAYSERİ Pınarbaşı Kaftangiyen Anzorey Kab
Anzor, Çağaşte, Gunuk, Hate, Hay, Kambike, КАМБИКЭ, Karasug, Karden, Lame, losten, mage, mamheğ, Retişe, Sosmak, Şapar, şogen, tok, Yewudıh, Zepışe
KAYSERİ Pınarbaşı Çerkez Karaboğaz Aslanhable Kab
Ajbek, Aslan, Awcı, Bekaldı, Bırseko, Borsa, Gigi, Gonogo, Goşugo, Haşpak, Kajmıj, Kanoko, Kareğul, Karma, Karslı, Koşoko, Pırseykua, Tlıs, Tokane, Treş, Vıka
KAYSERİ Pınarbaşı Karahalka Kab Adige
Avoune, Atone, Bırs, Bluroko, Bulguruko, Sokur, Avoune, Jemise, Kanoko, Huran, Gupşoka, Kersen, Kuşha, Mertogo, Pşığotıj, Şamırze, Zağazej
KAYSERİ Pınarbaşı Karakuyu Kab
Avnis, Bekul, Fesmuh, Cebağı, Dudu, ğgebşogua, Garden, Hajbewıko, Ju, Kurje, Lığaje, Noğay, Şınako, Thazepl, vika, Vurdem
KAYSERİ Pınarbaşı Kavak Hat
Dadis, Gıpneş, Güser, Novey
KAYSERİ Pınarbaşı Kaynar Hat
Brakıy, Bzace, Candar, Deleguy, Ezmaf, Fuadık, Ginaz, Gocafe, Gozafe, Gudan, Hajko, Han, Hocase, Karaçay, Karaşey, Koçase, Mak, Med, Negor, Şapsığı, Yejan
KAYSERİ Pınarbaşı Kazancık Aba Abha
Af, Agace, Bamış, Degune, Ğıza, Hamşo, Jetger, Karabe, Khaduk, Liy, Loğuf, Nahşır, Thayızıuh, Thayzıuh, Vekeriko, Yağan, Yismeyl
KAYSERİ Pınarbaşı Kılıçmehmet Gılışpihable Kab
Adeje, Berdoğko, Dırukğh, Dumenış, Hakul, İderey, KARBEK, Kılışbi, Koşkan, Kurmen, Mıkul, Mouğko, Nasıp, phonterişe, Soğkur, Teuwvej, Thakuağho, Veroğko, Yaş, Zağal
KAYSERİ Pınarbaşı Kırkgeçit Jıyayago Kab Babug, Dıdu, Kuefeşer, Khambek, Kuşxha, Wurısmembet, Tamby, Şogen, Txhekuaxue
KAYSERİ Pınarbaşı Kırkpınar Sasıkhable Kab
Abaze, Dışıko, Girandoka, Sasık, Jiygih(goşhoko), Gaze, Gefo, Gedigöy, Karden, Kuşha, Losten
KAYSERİ Pınarbaşı Kurbağlık Şigebohey Kab
Giş, Gedigoy, Lezhanoko, Şigebaho, Pırhış, Moole, Agi (Kalem), Mezago, Şogen, Teuweş, Welpenoko
KAYSERİ Pınarbaşı Kuşçular Çerkezkuşçu
Hat,Duğuj, Kuşcuğo, Bağdır, Dovur, Kuşiko, Melenko
KAYSERİ Pınarbaşı Malak Hat
KAYSERİ Pınarbaşı Methiye Mudarey Kab
Azmet, Badrak, Badze, Bermeli, Beykul, Bıf, Çıgum, Digeş, Dişek, Gardan, Gedgaf, Goşi, Gurmen, Hajevet, Hajmud, Haşok, Jankhot, Jiletej, Karağul, Lepej, Losten, Meremkul, Merzey, Mesey, Nezer, Nıbej, Şet, Şokal, Teyuwej, Thamogo, Veroke, Wöroge, Yedid
KAYSERİ Pınarbaşı Olukkaya Jambotey Kab
Abaze, Bıj, Bej, Bolat, Gukej, Hakaşe, Hemaşe, Kağazej, Kanoko, Kuşha, Loggum, Pşığotıj, Şık, Tok, Wurıs, Yefke
KAYSERİ Pınarbaşı Örenşehir Gundetey Kab,Aba
Altıdoka, Abezehe, Gogo, SığumДУМАН, Dumen, Nogay, Haşır, Hafiş, Hatale, Hakif, Jage, Joğe, Meşith, Şigebaho
KAYSERİ Pınarbaşı Panlı Abz
Besniye, Beyimko, Ceşgo, Deumuga, Fatıko, Zıbe, Goeş, Vubıh, Tzey, Tuğ, Tılı’ışe, Şhague, Siuh, Meretko, Guaş, Haban, Çetav, Bzıwımko, Besnıy, Bidanuko, Haşho, Hatko, Selmen, Hatugogoj, Syuh, Bağ, Bırç’u, Bjeduğ, Kesey, Çenguy, Auvle, Şaguj, Şıhaguj, Tuğ, Vaşh, Vunervo
KAYSERİ Pınarbaşı Pazarsu Kab
Altud, Babug, Bırs, Goupj, Gudeberdoko, Hajdog, Hajtış, Hamğoko, Haptse, Kil, Kuıj, Merzey, Sinje, Tenoka, Tepsırıko, Tıkıne, Tok
KAYSERİ Pınarbaşı Saçayağı(Beyazköy) Gunaşhable Kab
abbasker, Arıpşe, Debağo, Gıze, Kurmali, Hajşoloh, Jıkepşoko, Kudey, Luup, Mole, Noğay, Şağur, Şık, Şogen, Şoğur, Vurdem
KAYSERİ Pınarbaşı Söğütlü, Çerkezsöğütlü Hat
Dokun, Hasınıgo, Şoğur, Tambiy, Yuvanıgo
KAYSERİ Pınarbaşı Şerefiye Astemirey Kab
Bewiko, Bilğuş, Fiyapşe, Gensali, Gıbze, Giş, Gobek, Hatef, Homogaho, Hurşin, Karaşey, Keref, phonterişe, Shatse, Sostabatır, Şogen, Şoğur, Tergeko, Venemih
KAYSERİ Pınarbaşı Tahtaköprü Guraşınhable Kab
Abuk, Beytovan, Bıragun, Biğanage, Ghem, Göbel, Guraşın, Hamago, Neney, Tıko, Zıh
KAYSERİ Pınarbaşı Taşoluk Hapaşey Kab
Afesij, Akey, Aşboka, Bek, Birseyko, Ğubj, Habıj, Hapasa, Kalmık, Kardan, Şez, Tambiy, Yavan, Yıvan
KAYSERİ Pınarbaşı Taşlıgeçit Toxhable Kab
Budak
KAYSERİ Pınarbaşı Tersakan Lakhable Hat
Dımago, Dımemgo, Dıne, Gitah, goşamgoyabın, Jane, Lalığğo, Meşkoj, Mısroko, Rag, şıruk
KAYSERİ Pınarbaşı Uzunpınar Yınerıgey Kab
Balkar, Bekis, Beşgouğa, Beşgür, Blenova, boled, digeş, Duman, Fıra, Gefo, Göbeşi, Hajmerem, Jındık, Şegem, Şeşen, Tok, Yineroga
KAYSERİ Pınarbaşı Üçpınar Hadıgşıgeycug Kab
Abreg, Agoy, Aleskır, Ansogua, Baqu, Bıj, Blenemıh, Duman, Habe, Kananmet, Megawo, Meker, Şıbalığa, Şıd
KAYSERİ Pınarbaşı Yağlıpınar Jereştey Kab
Afa, Ahmet, Apich, Atlaskir, Duvar, Hamuqua, Hapshe, Jambech(jambek), Jereshty, Kalmyk, Kanen, Kuday, Kumyk, Kunduk, Kurji, Kush, Kushkha, Mugotl, Ocak, Sekaste, Sekastouqa, Seshegur, Shipsh, Tlepshoqua, tok, Yemensora
KAYSERİ Pınarbaşı Yahyabey Hatukşıgoyıj Kab
BAĞ, BESLENEY, BEV, BEVIJ, F’ITS’E, GUEBEK, HAJUMAR, HAMEQUE, HAMIRZE, HATIQUE, QANTL’OQUE, QARATS’IK’U, QARDEN, ŞET, ŞIBZIXHUE, ŞID, THEK’UMAŞE, WOTEY, XUTE
KAYSERİ Pınarbaşı Yenıyapan Şıdkıt Abaza
Alen, Asker, Cadır, Cadırlar, Daguna, Döğüne, GICA, Gıyca, Hartoga, Hartoka, Merzey, Sid, Yaş
KAYSERİ Pınarbaşı Yeniyassıpınar Janıgey Kab
Aşaboğa, Aşemog, Bekul, Bjıhal, Bışehauj, Gedidun, İsnoko, Geref, Kansova, Getışun, şığaluğe, Gitatun, Vuris, Gof, Karden, Sebnoko, Haguj, Mugote, Mukof, Nehuş, Sebenoko, Şurdum
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarı Potuklu İsmelkit Abaza
Ağaça, Apha, Bekiz, Çıça, Dudu, Getava, Ğan, Hıstı, Jemikoa, Kudaçırı, Kuş, Mıd, Nahşır, Şemafe, Tad
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarıbeyçayırı Marğuşey Kab
Bağan, Bolat, Bolet, Somaho, Şıtım, tambıy
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarıborandere Yeliğey Aba
Canımbey, Desuh, Gocafe, Ğuge, Halbat, Barakba, Koçase, Koş, Lokoba, Yağan, Meluha, Vigeh
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarıkaragöz Makarahable Kab
Asker Бесланей, Beslaney Бешто, Beşto, Canbek Аскер, Debet Дыду, Dıdu Хьэпа, Hakaşa Къардан, Hapa ХьэкIашэ, Kardan КIэрпет, Kerpet Къуфэбз, Kufabz Кумаш, Kumaş Къущxьэ, Kusha Макарa, Majaja, Makara Шыд, Mambet Срыкъуэ, Merşan Мамбэт, Sruqua Шыбзыхъуэ, Şıbzıhua Йeгъож, Şıd Мэжэжэ
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarıkızılçevlik Jeşhable Kab
Abaze, Amhute, Balkar, Duman, Geşt, Gön, Hajel, Haja, Kebişe, Kurji, Lu, Meşin, Tagaho, Şapsığ, Şurey, Thambılmışh
KAYSERİ Yahyalı Burhaniye İndıre-İndere BABUGUEY BENEGUE Kab
ADEMEY, DZİBE (Abzeh), HAKUJ – HAGUJ, HARIF, KAMGUL, KEYTIKUE- GEYTIKUE, KUMARLI-KURMEL, MELLEY, MEREM, MUĞELH, NEHUŞ, ŞELPAG, ŞIBZIKUE, TAMBİY, TETER, VODEH

Incoming search terms:

Paylaş:

Bir cevap yazın