Kuşha Doğan – Doğan Özden kimdir?

KUŞHA DOĞAN ( DOĞAN ÖZDEN)
Çerkeslerin Kabardey kolundan ve Kuşha ailesindendir. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunudur. Kısa bir süre Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra istifa edip özel sektörde çalışmaya başlamıştır. 1974 yılında lise öğrencisiyken başladığı Çerkeslerin kültürü, sosyal yaşamları, halk oyunları, sosyolojik yapıları, halk şarkıları, müzikleri ve Çerkes dili ile ilgili araştırmalarını ve derlemelerini 26 sene, aralıksız, bu güne kadar sürdürmüş, halen de sürdürmektedir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Kafkas halk Dansları Toplulukları ve müzik gurupları yetiştirmiştir. 1982-1984 yıllarında Ürdün ‘ün başkenti Amman’daki Çerkes okulunda Çerkes Dili ve Edebiyatı, Çerkes Tarihi ve halk oyunları konusunda öğretmenlik yapmıştır. Ülkemizde Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı birçok ilde, Ürdün, Almanya ve Kafkasya’da konserler vermiştir. Türkiye’de, Kafkasya’da ve Ürdün’de derlediği, ayrıca kendisinin bestelediği şarkılar Türkiye’de, Kafkasya’da, Ürdün’de ve diğer ülkelerde yaşayan Çerkesler tarafından sevilerek dinlenmektedir. Bu albüm, on albümden ve yüz yirmi şarkıdan oluşması planlanan çalışmasının ilk bölümüdür.

İlk Albümünde Yer Alan Parçalar:
1. Soğıri Sowk’ıte (Ağlasam Utanırım):
Yüzelli yıldan daha yaşlı bir Çerkes halk müziğidir. Kayseri’nin Uzunyayla bölgesinde derlenmiştir. Çerkes halk oyunlarından kafe dansı ritmindedir. Çerkesler arasında ençok sevilen müziklerdem birisidir. Sözleri Kuşha Doğan’a aittir.

2. Kars Zawem Yi Wered (Kars Harbinin Ağıtı):
Birinci Dünya Harbinde, Enver Paşa Harekatında Ruslara karşı savaşırken ölen Çerkes gençleri için Uzunyayla’da bestelenmiş bir şarkıdır. Şarkının tamamının derlenmesi onbeş yıl sürmüştür.

3. Mezağue Jheş (Mehtaplı Gece):
Kafkasya’da Adıgey Cumhuriyetinde doğup uzun yıllar Ürdün ve A.B.D.de sürgün hayatı yaşayıp vatanından çok uzaklarda hayata veda eden Adıgey’li ünlü şair ve yazar Kube Şaban’a ait bir parçadır. Bir at çobanının mehtaplı bir yaz gecesinde sevgilisini hayal edişini anlatır. Kuşha Doğan, Kafkas Kültür Dernekleri Birliği Kaf-Der tarafından Çerkes Kültürüne olan katkılarından dolayı 1995yılında Kube Şaban ödülü ile ödüllendirilmiştir. Bu güzel şarkı, ünlü yazar ve ozan Kube Şaban’ın anısına bir saygı ifadesi olarak seslendirilmiştir.

4. Sıxuemey (İstemem):
Bu şarkının müziği Çerkes halk danslarından Wıg dansı ritmindedir. Çok eski bir müzik olup, yaşı tahmin edilememektedir. Uzunyayla’da derlenmiştir. Antik çağlarda, Çerkesler çok tanrılı dinlerinde, dinsel törenlerde kolkola Wıg Dansı yaparlardı. Düğün törenlerinde sabaha kadar dansettikten sonra o günün törenlerini güneş doğarken Büyük Tanrı’ya (Thaşxue) saygı İfadesi olarak Wıg dansı ile bitirirlerdi. Wıg dansı bugün de Çerkesler arasında çok sevilen danslardan biridir. Şarkının sözleri Kuşha Doğan’a aittir. Sarhoş olup düğün törenine katılan bir gurup gencin düğündeki genç kızlar tarafından nasıl alaya alındığını espirili bir şekilde anlatır. Sanatçıya eşi K’enet’ Selma eşlik etmektedir.

5. Jan Qıdenejam Yi Wered (Evde Kalan Prensesin Şarkısı):
Müziği Uzunyayla’da seksen-doksan sene önce bestelenmiştir. Sözlerinden sadece küçük bir nakarat bölümü bulunabilmiş, geri kalan kısmı Kuşha Doğan tarafından yazılmıştır. Kimseye takacak kulp bulamayan fakat biriyle evlenirsem diğeri kalacak korkusuyla kendisiyle evlenmek isteyen gençlerden hiçbiriyle evlenemeyip sonunda evde kalan prensesin duygularını espirili bir dille anlatan bir şarkıdır.

6. Nequelen (Ela Gözlü):
Sözleri ve müziği Kuşha Doğan’a ait, kafe dansı ritminde populer bir aşk şarkısıdır.

7. Qayser’ıjhım Yi İstasyon (Kayseri İstasyonu):
Müzik, Çerkeslerin sürgünüyle birlikte Kafkasya’dan getirilmiş çok eski bir halk müziğidir. Sözleri yetmişbeş sene önce sevdiğine kavuşamayan Ju Jansuret tarafından, müziğe adapte edilmiş, çok sevilen Kafe dansı ritminde, hüzünlü bir aşk şarkısıdır.

8. Sıqefenu Sıqek’uaşh (Dansetmeye Geldim):
Sözleri müziği usta derlemeci ve ozan Afeş’ıj Emin’e ait, Kafe Dansı ritminde, Türkiye’de ve Kafkasya’da yaşayan Çerkesler arasında oldukça popüler, güzel bir aşk şarkısıdır.

9. Xekum Dışhıraxum (Sürgün Şarkısı):
Sözleri ve müziği Adıgeyli ünlü şair ve ozan Kube Şaban’a ait olduğu tahmin edilen, Rus Çarlığı ile Çerkeslerin savaşlarını ve sürgünü anlatan hüzünlü bir şarkıdır. Şarkı Kuşha Doğan tarafından Ürdün’de derlenmiştir.

10. Mu’min’re Diyne’re (Mümin ile Diyne):
Yüzelli yıllık olduğu tahmin edilen şarkının müziği Kayseri’nin Uzunyayla bölgesinde, sözlerinin bir bölümü yine Uzunyayla’da bir bölümü ise Ürdün’de Kuşha Doğan tarafından derlenmiş, birbirine aşık iki gencin espirili atışmalarını anlatan Kafe Dansı ritminde neşeli bir şarkıdır. Şarkıyı Kuşha Doğan ve eşi K’enet’ Selma birlikte seslendirmişlerdir.
Parça Listesi:
Kuşha Doğan -Jan Qldenejam Yi Wered (Evde Kalan Prensesin Şarkısı)
Kuşha Doğan -Kars Zawem Yi Wered (Kars Harbinin Ağıtı)
Kuşha Doğan -Mezağue Jhes (Mehtaplı Gece)
Kuşha Doğan -Mu’min’re Diyne’re (Mümin ile Diyne)
Kuşha Doğan -Nequelen (Ela Gözlü)
Kuşha Doğan -Quayser’ljhim İstasyon (Kayseri İstasyonu)
Kuşha Doğan -Siqefenu Siqek’uasin (Dans Etmeye Geldim)
Kuşha Doğan -Sixuemey (İstemem)
Kuşha Doğan -Soğırl Sowk’lte (Ağlasam Utanırım)
Kuşha Doğan -Xekum Dishiraxum (Sürgün Şarkısı)

Kafkas müzikleri telefon zil sesleri

  • PC kullanıcıları listedeki zil sesi ismine sağ tıklayıp Bağlantıyı farklı kaydet seçeneğini kullanabilirsiniz.
  • Android telefon kullanıcıları listedeki zil sesi ismine basılı tutarak Bağlantıyı indir seçeneğini kullanabilirler.

ÇERKES İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Abrek …………Savaşçi, direnişçi
Akanda……… Abazaca erkek ismi
Aşemez……… Nart ismi
Azemet………. Usta, becerikli
Berkan………. Mitolojik
Berkuk………. Misir Çerkes Memlükleri’nde kral ismi
Bersis………….Misir Çerkes Memlükleri’nde kral ismi
Beslan……….. Tarihi
Bislan………… Tarihi
Çelekan…….. Xabze’ye göre eğitilmiş çocuk
Çelemet……: .Yüce çocuk
Çeleşav…….. Erkek çocuk,iyi çocuk
Daryal………..Kafkasya’yı kuzeyden güneye bağlayan geçitin ismi
Elbruz……….. Kafkasya’da dağ ismi
Emef………… Uğurlu, aydinlik
Guşan………. Atak, çevik
Guşav………. Kalbin oğlu
Jabaği………. Mitolojik
Jan……………Atak, çevik, becerikli
Janberd……..Tarihi
Janberk……. tarihi
Jankat……… Mitolojik
Kafkas
Kambot……Tarihi
Kanbolat….. Tarihi
Kanşav……..Xabze’ye göre yetiştirilmiş çocuk
Kuban……….Kafkasya’daki bir nehrin, ovanin ve uygarliğin ismi
Metkan……..Eğitilmiş, yüce kişi
Nart…………Mitolojik
Nartan………Mitolojik
Narter………Mitolojik
Nartkan……Nartlar’in eğittiği
Nerit……….Gözde
Nesij……….Ulaş
Nesren…….Mitolojik
Perit………..Önder
Psefit……….Özgür
Savsur…….Mitolojik
Soslan……..Mitolojik ( Asetince )
Timaf…….. Aydinliğimiz, uğurumuz
Yelkan…….Mitolojik
Yelmis…….Mitolojik
Yenal…… ..Mitolojik
Yetal……….Mitolojik

KIZLAR

Adiyef……….Mitolojik
Albina……….Kafkasya’da bir ırmak ismi
Bilana……….Ceylan
Dane………..Ipek
Denef……….Ipek
Dijan………..Janimiz
Dinemis……Gözümüzde
Dişeps……..Altin suyu
Goşemef… .Uğurlu kadin
Goşeney…..Tarihi
Gunef………Aydinlik kalp
Gupse……..Canan, akraba
Gupset……..Kalbini veren, içten, candan
Guşef ……..Kalp alan, kalp kazanan
Janserey…..Tarihi
Janseri……. Tarihi
Janset……..Tarihi
Jineps……..Çiğ damlasi
Laşin……..Mitolojik
Mafe……..Uğur, aydinlik
Maze……..Ay
Mizağo…..Dolunay
Nefin……..Aydinlik
Nejan…….Keskin gözlü
Nelit……..Parlayan göz
Neris…….Gözde
Nesij……..Ulaş
Raşa……..Abazaca kiz ismi
Ridade…..Mitolojik
Seteney…..Mitolojik
Sine……….Gözüm
Sinef………Aydinliğim
Siğnem…….Gözüm
Sinemis…..Gözümde
Sipse……..Canim
Tameris…..Yüceltilmiş
Tijan……….Janimiz
Tijin……….Gümüş
Zişan……..Bir tek Jan

Thamade

THAMADE KAVRAMI
Rahmi Tuna

Doğru ya da yanlış, çeşitli zamanlarda gençlerimizin thamade ve thamadelik konularını aralarında yazılı ve sözlü olarak tartıştıklarına tanık olmaktayız. Konularımızın sansür getirilmeden tartışılmasından yana olduğumu her zaman açıkça söyledim. Tabulaştırmakla ya da oluştuğu varsayılan tabulara sığınmakla kültürümüze ve kimliğimize kişilik
kazandırmayacağımızda bir gerçektir.

Bu anlamda bu yöndeki tartışmaların yapılmış olmasını da yararlı, hatta zorunlu buluyorum. Ne var ki kavramı her yönüyle anlamadan önce, kavramı öğrenmeden önce lehte ya da aleyhte olsa da tartışmaya açmak kanımca bazı sakıncaları beraberinde zorunlu olarak getirecektir.

Bu düşünce ile bu yazıda, daha geniş olarak yapmakta olduğum bir çalışmadan kısa alıntılar yaparak thamade kavramına bir açıklık getirmek istiyorum.

Öncelikle şu deyimlere beraberce göz atmakta yarar vardır.

Çünkü bu deyimlerin tamamı ve bunlara benzeyen başka birçok deyim yönetimle, yönetmekle, yöneticiyi görevlendirmekle ya da sevmekle ilişkilendirilebilir ve thamade kavramıyla yakından ilgilidir. Deyimleri uzun uzadıya açıklamadan örnek olsun diye sıralayıp geçeceğim.

NEXIJ: Genellikle saygın kişiliği olan daha yaşlı kimse.
VINAFE: Çıkan bir sorunu, bir problemi çözmek için yapılan toplantı ve alınan prensip kararları (Bunlar xabze kuralları değildir. Karıştırmamak gerekir).
VINEFEJ: Çıkan herhangi bir sorun, bir konu ya da olayın çözümünü üstlenen, Vinafe yapabilen kişi ya da kişiler (kurul).
KENGEŞ: Akıl, bilgi ve deneyim danışma.
KENGEŞEUĞ: Danışılacak, düşünmeye götürecek bilge kişi.
XEXİN: Eylem olarak seçme fiili.
XEXİNIĞE: Seçme eyleminin sürekli duruma getirilmesi.
XEXE: Seçilen (burada genellikle aday tek ya da az sayıdadır).
XADZE: Birçok aday arasından seçme.
thamade THAMADAĞE
HABLE thamade
KOAJE thamade
XEĞEUG thamade
JİLE thamade
XEUK thamade
thamade KODZE.

Açıklamaya geçmeden önce, okuyucudan bir konuda özür diliyorum. Konuyu uzatmamak için farklı dil guruplarındaki kavramları ele almadım. Nitekim yaptığım çalışmada da ağırlıklı olarak Kabardeyce’yi aldım. Çünkü, o dille yetiştim. Kavramları genel olarak bu dille öğrendim. Bu dile aşinalığım var.

Adigece olarak sıraladığımız bu kavramlar, basitte olsa toplum niteliğini kazanmış olan topluluklardan başlayarak ulusal devlete, hatta imparatorluklara kadar her çeşit toplumda kendi dillerine özgü olarak

vardır, olmakta zorundadır. Örneğin: Şef-Reis, Han, Kral, İmparator, Bilge, delege, yönetici, seçilmiş ya da seçilmemiş Lider vb. kavramlar bunlardan
bazılarıdır. O halde konuya şöyle başlamak gerekiyor.

Thamade kimdir?

Thamadeğe- thamadelik nedir?

Thamade kimler olabilir?
Thamade nasıl olunur?
Thamade olmanın koşulları nelerdir?

Thamade seçilmeden olunabilir mi?
Thamade’nin görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

Thamade kimlere karşı sorumludur?
Thamadelik süreye ve göreve bağlı mıdır?

Sürekli thamadelik var mıdır?

Thamade Çeşitleri

Bu soruların çokluğu okuyucuyu sıkabilir. Hatta gereksiz olarak da değerlendirilebilir. Bunu da saygıyla karşılamak gerek. Ne var ki tarih boyunca xabze TOPLUMU olmakla gurur duyduğumuz ADİGE TOPLUMU bu kavramların hepsini ayrıntılı bir biçimde kurallara bağlamıştır. Doğrusunu isterseniz xabze dediğimizde bütün bu kuralların toplamından başka bir şey değildir. Benim inancıma göre KÜLTÜRÜMÜZÜ- GEÇMİŞİMİZİ, GEÇMİŞTEKİ TOPLUMSAL YAPIMIZI ANLAYABİLMEK İÇİN SABIRLI, HAZIMLI, SOĞUKKANLI OLARAK ÖĞRENMEYE ÖNEM
VERMELİYİZ. KOLAYCILIĞA KAÇMAK BİZİ HİÇBİR KONUDA AMMA HİÇBİR KONUDA KURTARMAYACAKTIR.

Thamade Kimdir?

Thamade, kendisine verilecek görev ya da görevlerin gerektireceği özellikleri taşımak koşuluyla, toplum ya da topluluk ya da onların temsilcileri tarafından, belirli bir görevi yerine getirmek üzere, görevlendirilen, belirli bir misyon ve statüyü belirli süreyle taşımak üzere
seçilen kimseye denir. Bu anlamda thamade, belirli bir görevi yerine getirmek üzere, belirli bir misyon ve statü ile seçilerek görevlendirilmiş kişi anlamında tanımlanmalıdır. Nitekim ADİGE xabze’ ye göre de böyledir. Burada çok önemli bir noktaya değinmek zorundayız. thamade ile NEXIJ belirli görevde, zamanda ve kişide örtüşebilir. Ancak thamade hiçbir zaman Nexij değildir. Nexij’de thamade değildir. Bu iki kavramı kesinlikle birbiriyle karıştırmamak gerekir. Bu şekilde seçilmiş ya da
atanmış olan thamade, üzerine almış olduğu görevi tam yetkili olarak yerine getirmek zorundadır. Burada kendisini seçen ya da görevlendiren kişiler ya da kurullara karşı tam bir sorumluluk altında olduğunu düşünerek, tam yetki ile görevini yerine getirir, misyonunu tamamlar. Görevin sınırları içerisinde hiçbir yetki kısıtlaması yoktur.

Yine önemle durulması gereken bir konuda, yaşlılıkla thamade ‘nin özdeşleştirilmesi olayıdır.

Bilindiği üzere ADİGE kültürü hiçbir zaman yazılı olarak toplanmamış, yazılı biçime getirilmemiştir. Tersine sözlü ve uygulamalı olarak kuşaktan kuşağa süre gelmiştir. Bu durumda yaşın ilerlemesine paralel olarak bilgi ve deneyimin artmasına, birikmesine neden olmuştur. Bir yabancı yazarın dediği gibi Adige thamadeleri kendilerini propaganda ile ya da para ile
kanıtlamamışlar, pratikte gerçekleştirdikleri eylemlerle bu unvana hak kazanmışlardır. Bunun içindir ki, yaşla thamadelik çoğu kez örtüşmüştür. Ancak temel kural bu iki kavramın ayrı olduğudur. Nitekim belirli thamadeler için yaş hiçbir şekilde aranmamıştır.

Thamadeğe- thamadelik

Adige xabze toplumunda thamadelik hem kavram olarak, hem de kurumsal olarak oluşmuş ve toplumsal düzenimizde bir statü olarak yerini almıştır. Ayrıca bu kavramın toplumsal yapıda yer alması öyle yakın bir zamanda olmamıştır. Daha avcılık ve toplayıcılık dönemlerinde, görevin başarılması ve paylaşımın adil ve eşit olması için eşitler arasında thamade seçilmeye ve görevlendirilmeye başlanmıştır. Geçen uzun tarihsel süreç içerisinde thamadelik kavramı gelişerek daha çok toplumda saygı kazanarak bir kurum biçimine dönüşmüştür.

Bugün Tahamde’lik denilince thamade’nin yetkilerini, özelliklerini, kimlerin thamade olabileceğini, sorumluluklarını, görevlendiriliş biçimini, süresini,
thamadeliğin bitmesi ve bitirilmesini en ayrıntılı ve açık şekilde anlayabiliyoruz. Onun için Adige xabzesine göre THAMADAĞE ya da thamadelik thamadeden ayrı olarak ve soyut olarak toplumsal ve kuramsal bir olgu şeklinde ulusumuzda vardır. Toplumumuz devam ettikçe de var olmaya devam edecektir.

Kimler thamade olabilir?

Kural olarak, görevin gerektirdiği nitelikleri taşıyan ya da taşıyabilen herkes thamade olarak seçilebilir ya da görevlendirilebilir. Ancak burada bazı konuların daha açık olarak açıklanması gerekir kanısındayım.
Her şeyden önce thamade olabilmek için:

1) Akıl ve anlayış sahibi olmalıdır.
2) Fiziksel ve zihinsel engeli bulunmamalıdır.
3) Üzerine almış olduğu görevin bilincinde ve bilgisinde olmalıdır.
4) Kişisel olarak yeterli deneyim birikimine sahip olmalıdır.
5) Üzerine almış olduğu görevi (thamadelik görevini) başarabilecek kadar yetenekli olmalıdır.
6) Duygu ve düşüncelerini ifade edebilme ve ikna edebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
7) Suçlu ve toplumsal yaşama ters düşen bir aileden gelmemelidir.
8) Kendisi toplumun gözünde davranışları ve sözleri ile güvenilir ve inanılır bir kimse olmalıdır.

Bunların dışında konuk olmaması, Adige olması gibi ayrıntılı özelliklerde vardır.

Adige xabze kesin olarak bu özellikleri ararken geç zamanlarda özellikle bazı Adige guruplarında feodalitenin gelişmesi, sınıfsal konumun güçlenmesi sonucu, thamade seçilenler genellikle asil olarak adlandırılan aile ve kişilerden tercih edilmiştir. Hatta daha kötüsü sanki thamadelik genetik olarak geliyormuş gibi bir anlayışın yerleşmesi de söz konusu olmuştur.

Adige xabzenin zamanla Verk xabze olarak anılmaya başlaması ne kadar yanlış olmuşsa, thamade ve thamadeliğin de bu şekilde anlaşılma ve uygulanması o derece yanlış olmuştur. Ne var ki her iki olguda toplumumuzda bir gerçeklik olarak yaşanmıştır, var olmuştur. Kanımca sağlam bir toplum kurmak istiyorsak, klasik anlamda Adige xabzenin anlayışına kesinlikle dönmemiz gerekmektedir. Kaldı ki günümüzde bu anlayış önemli ölçüde hem Kafkasya’da hem de diasporada değişmiştir.

Nasıl thamade Olunur?

Yukarında belirttiğimiz gibi, temel kural, thamadenin seçilmesi ya da görevlendirilmesidir. Bu seçimlere ilk dönemde topluluğun hemen her bireyi katılmıştır. Hatta Kabardey tarihinde belirtildiği üzere ayakkabı giyen herkes bu seçimlere ve xabze yapan toplantılara katılmıştır. Ancak toplulukların gelişmesi ve sayısal olarak çoğalması gibi olguların ortaya çıkmasıyla halkın tümünün katılımı yavaş yavaş delegelerin katılımıma dönüşmüştür. Nitekim aşağıda göreceğimiz thamade çeşitleri bu açıdan sınıflandırılmıştır.

thamade olabilmek için her şeyden önce kişisel olarak yukarıda saydığımız özellikleri taşımak gerekir. Bu özellikleri taşımayan kimse ailesi ve kendisi kim olursa olsun thamade olarak seçilemez ve görevlendirilemez. Bunun dışında thamade seçilmesini gerektiren sorunun ya da olayın doğmuş olması gerekir. Elbette, sonuçta da seçilmesi ya da atanması gerekir. Bunların dışında belirli thamadelikler için zaman içerisinde Çarlık ya da Osmanlı halifesinden onay alındığı olaylarda olmuştur. Özellikle PŞI olunması durumlarında bu karşımıza çıktığı gibi, daha alt guruplardan thamade olabilmek için PŞI’nın onayı gerekmiştir.Bunların ayrıntısına böyle bir yazıda girmenin olanağı yoktur. Umarım kitap çıktığı zaman bu yazıda belirtilen konuları ilgilenen okuyucu bütün ayrıntıları ile öğrenme olanağı bulacaktır.

Seçilmeden thamade olunur mu?

Yukarıda temel kuralın seçim ya da görevlendirme olduğunu, thamadeliğin bir aileye ya da kişiye yaşam boyu verilmediğini belirtmiştim. Ancak toplum yaşamında bunun istisnalarını sıkça görmek her zaman olagelmiştir. Buna karşın, bu şekildeki thamadelik istisna olarak kalmıştır. Bunlara ilişkin birkaç örnek vermek gerekirse:

1) thamade olarak seçilmediği halde thamadenin ya da toplumun verdiği
görevleri çok iyi ve sürekli olarak yerine getirerek thamadelik özelliğini kişiliğinde toplayan kimseler, seçilmediği halde toplum gözünde thamade statüsünde algılanmıştır.
2) Savaşlarda, bireysel kahramanlıklarda bu durum söz konusu olmuştur.
3) Toplumda bilge insanlar çıkmıştır. Bunlar, olay çıktıkça ya da sorun oldukça kendilerine danışılan, seçilmedikleri ya da görevlendirilmedikleri halde,
doğal olarak sürekli thamade statüsünde kabul edilmişlerdir.
4) Son zamanlarda seçimsiz olarak PŞI’lar tarafından bir çeşit atama biçiminde bazı kişilere thamade görevi verilmiştir.
5) Bunların yanında Pşıların thamadeliği de zaman zaman söz konusu olmuştur.

Thamadenin görev ve sorumlulukları

thamade olayına hizmet açısından bakıldığı zaman hiçte özenilecek bir statü değildir. Nedenlerini sıralayacak olursak;
1) Öncelikle taşıması gereken özellikler ve yetenekleri seçildikten sonra da görevi sona erinceye kadar taşımaya devam etmek zorundadır.
2) Yemek yiyişinden giyimine, adım atışından konuşmasına, oturmasından kalkışına kadar her türlü davranışına azami derecede dikkat etmek zorundadır.
3) Beraberinde olan kişilerin maddi -manevi görevi süresince gereksinimlerini karşılamak ve onları korumak zorundadır.
4) Davranışları ile görevini tam olarak yerine getirmek, ayrıca insani ilişkilerinde beraberindekileri inandırmak ve doyurmak durumundadır. Yerine göre hoşgörü sahibi, yerine göre ciddi bir gözlemci, yerine göre
yargılama erkini kullanarak ceza verebilen, her koşulda xabze kurallarını çok iyi bilip uygulayan bir kişilikte ve yapıda olması zorunluluğu vardır.
5) Bütün bu görevleri yerine getirirken thamade alçakgönüllü ancak hareket ve davranışları ile saygınlığı yaratabilen bir yapıda olmak durumundadır.

thamade, kendisini seçen ya da görevlendiren kişilerin ya da kurulların istek ve direktiflerini yerine getirmekle yükümlüdür. Görevi bitirdiğini geleneklere uygun olarak teslim edinceye kadar da onlara karşı sorumludur. Doğaldır ki, thamadenin bu sorumluluğu yalnız onlara karşı değil görevde bulunduğu sürece ilgili olan herkese karşı devam eder. Bu sorumluluğa karşılık, thamade görevi boyunca tam yetkilidir. Çok ciddi olaylar çıkmadıkça azledilemez. Şikayetçi olan şikayetini thamadeyi seçen ya da görevlendiren kurula bildirir. Görevi bittiğinde bu şikayet yerinde görüşürse thamadenin yargılanması durumu vardır.

thamade neden seçilir? Sorunlara bağlı olarak thamade sınıflaması

Toplumumuzun geçmişine baktığımız zaman açıkça görebileceğimiz gibi Adige toplumu kendilerini xabze denilen kurallarla ve seçilmiş ya da görevlendirilmiş ya da doğal olarak bu statüyü taşıma hakkını kazanmış olan thamadeler aracılığıyla yönetilmiştir. Bunun tersini tezlerin tarihi gerçeklerle ilgisi yoktur, olamaz. Durum böyle olunca, her toplumda olduğu gibi Adige toplumunda da gerektikçe, gereksinim duyuldukça kural
konulmuş, bu kuralları uygulayarak toplumu yönetecek ya da oluşan sorunları çözecek olan kişi ve kişileri de seçmiş ya da görevlendirmiştir.

Bu genel kurala bağlı olarak sorunları ve thamadelikleri şu ana başlıklarda sınıflandırabiliriz;

1) Yönetim ile ilgili sorun ve thamadelikler
a) Savaşla ilgili olarak seçilen thamadeler.
b) xabze yapımı ve yorumu ile ilgili olarak seçilen thamadeler.
c) Yönetmekle (Yürütme) ilgili olarak seçilen thamadeler.
d) Yargılama için seçilen thamadeler.
e) Diplomasi için seçilen thamadeler.
f) Barış toplantıları için seçilen thamadeler.
2) Sosyal yaşamın düzenlenmesi için
a) Her türlü düğün yönetimi için seçilen thamadeler.
b) Gelin getirme (nisaşe) için seçilen thamadeler.
c) Cenaze töreni için seçilen thamadeler.
d) Sofra yönetimi için seçilen thamadeler.
e) Yolculuk için seçilen thamadeler.
f) Konuğun ağırlanması için seçilen thamadeler.
g) Her türlü yardım ve imece toplantıları için seçilen thamadeler.
3) Sorunun lokal olup olmamasına göre ya da sorunun gerektirdiği hiyerarşi gereği thamadeler ve thamadelik
a) Hable thamade – mahalle thamadesi
b) Koaje thamade – Köy thamadesi
c) Xeğegu thamade- Birkaç köyü kapsayan dar bölge thamadesi
d) Jile thamade – Birkaç Xeğegu’yı kapsayan geniş bölge thamadesi
e) Xeku- Ülke thamadesi

Bu sınıflandırmaları örnek olmak amacıyla genel anlamda yaptım. İşin özünde: Toplumumuz tarihi süreçte aktif ve hareketli bir yapı göstermiş, sık sık duyulan gereksinmeler ve sorunlar karşısında da kuralı ve kural uygulayıcısını yaratmıştır. Bu durumu aşırıya götüren bir xabze yazarımız; “xabze DÜŞÜNÜLMEDİ!” diyebilmiştir.

Genel biçimde sınıflandırmış olduğumuz thamadelerin her görev için yukarıda sıralamış olduğumuz ilkeleri taşıması esastır. Ancak her göreve seçilen thamadenin seçildiği görevin ağırlığına uygun olarak ayrıca özellikleri ve yetenekleri taşıması da zorunludur. Aslında seçilirken bu ayrıntılara özellikle dikkat edilmiştir.

Thamade Kodza

Thamade Yardımcısı diye adlandırılabilir. thamade yardımcılığı statüsü thamadelik kadar önem verilen bir misyon olarak Adige xabze uygulamasında yerini almıştır. Çünkü thamadenin vereceği kararlarda, yapacağı davranışlarda yalnız bırakılmaması esas olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında bayanlarla beraber yapılan yolculuklarda -gelin getirme gibi- ayrıca büyük thamadeye bağlı olarak yine bayan thamade de görevlendirilir.

Sayın okuyucu, bu kısa tanıtma yazısını hiçbir iddia taşımadan yazdım. Amacım genç okuyuculara birazcık olsun yararlı olmaktır. Yazımı bitirirken şu önemli birkaç noktayı vurgulamak istiyorum .

1) Adı thamade olduğu için kimse şaşırmasın. Bu kavram ve statü, toplum daha hafif deyimiyle topluluk biçimini almış olan her toplumda var olmuştur. Bundan sonrada var olacaktır. Bugüne uygularsak, bir
cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir bakan, bir meclis başkanı ve milletvekili ya da bir genelkurmay başkanı, bir vali ya da kaymakam, savcı ya da hakim her biri kendi sınıfında bir thamadedir.

2) Thamadeleri algılarken olumlu ya da olumsuz toplumsal tarih ve kültürümüzü yargıladığımızı unutmayalım.

3) Gerçek thamadelik, aslında toplumun hizmet edeni, daha açık söyleyecek olursak, toplumun hizmetçisidir. Ancak buna karşılık hiçbir bedel almazlar. Üstelik çok çabuk gözden düşme durumları vardır.

4) Doğaldır ki günümüzde tanım ve analiz etmeye çalıştığımız anlamda thamadelik pek yoktur. Ancak bunun nedeni de yalnızca Adige toplumu değildir. Çünkü, son yüz elli yıldır, hatta daha fazla bir sürede thamadenin fonksiyonlarını sürekli olarak “devlet“ olgusuna bulaşması sonucu, başka kurumlar ve dinler almıştır. Ne var ki biz kültürel kimliğimize bu dönemleri
ölçü alarak bakamayız, bakmamalıyız da.

5) Eleştiri hakkımız vardır ve kutsaldır. Ancak bunu inkar anlamında hiçbir zaman kullanmayalım.

Toplumuyla, xabzesiyle, thamadesiyle, gençliği ile hep birlikte tarihine, kültürüne, diline ve kimliğine sahip çıkabilen ve çıkan bir seviyeye ulaşmamızı dileyerek sözlerime son veriyorum.

http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/tr.htm

Çerkesler

Çerkesler Kimdir ?

Çerkes, Türkiye’de bilinen kullanımı ile Çerkez, isminin kökeni ve günümüzdeki kullanılan anlamları konusunda fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Buna göre;

1. Çerkes, Kafkasya’nın yerli halkı olan Adigelerdir.

2. Çerkes, Kafkasya’nın yerli halkı olan ve aynı kökenden gelen Adige ve Abhaz halklarıdır.

3. Çerkes, Kafkasya’daki halklardan Adigeler, Abhazlar, Çeçenler, Dağıstanlılar, Osetler, Karaçaylar ve Balkarlar’a verilen bir üst kimliktir.

Bu düşüncelerden en yaygın olanı Çerkes isminin Adige Halkı’na verilen bir ad olduğudur. Kafkasya’daki kullanımı itibari ile de Çerkes kelimesi Adigeler’i temsil etmektedir.

Kafkasya’ya ayak basan ilk gezginler, yaşlı bir adamla karşılaşmışlar ve sormuşlar; “sen de kimsin, nereden çıktın ?”.

İhtiyar yanıtlamış : “koca dünya pelte halindeyken, yeryüzü henüz kabuk bağlamışken, gökleri ağlarla gerip yükseltirlerken, toprak lavla dövülüp sertleştirilirken, ulu dağımız küçücük bir tümsek gibiyken, koca İdil’i küçükler adımlayıp geçerlerken, İşte o zaman ben ak sakallıydım”

ÇERKES Mİ ÇERKEZ Mİ?

Türk dil kurumu Çerkez kelimesini geçerli olarak kabul etse de toplumda çerkes kelimesinin kullanılmasına yönelik tepkiler bulunmaktadır. Derneklerimiz de Çerkes kelimesini kullanmaya gayret etmektedir.

KİMLERE ÇERKES DENİR ?

M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Kafkasya’yı gezip gören ve eserlerinde buradan bahseden Heredot, Hellenikus, F.Arrivan, Strabon, Romalı Pliny gibi antik dönem seyyah ve tariçilerin ile Ruslar, Gürcüler, Tatarlar ve Araplar; Kuzey Kafkasya’nın otokton (yerli) hakları için Kas, Kask, Kasog, Kasogi, Sirkas, Kerkes, Kerakes gibi isimler kullanmışlardır .

Bu tanımlamalar, zamanla batı söylemi ile Cirkas, Cirkassi, Cirkasyen ve nihayet Arapların kullandığı Şerakise, Çerakise gibi ifadelerinden hareketle “ÇERKES” sözcüğüne dönüşmüş ve literatüre geçmiştir.

“Çerkes” kavramı, Kafkasya’da yaşamakta olan haklardan herhangi birisinin doğrudan adı değildir. Orada her halk, kendi tarihi adıyla yaşar ve adıyla bir cumhuriyete sahiptir.

Çeçenler Çeçenistan’da, Abhazlar Abhazya’da, Osetler Osetya’da, Adıgeler Adıgey’de, Dağıstanlılar Dağıstan’da yaşar .

“Çerkes” ismi, dar anlamda Kuzeybatı Kafkas kökenli Adıge-Abaza-Ubıh gruplarını, en dar anlamda ise sadece Adıge grubuna mensup boyları kapsamaktadır.

Osmanlı’dan günümüze kadar olan literatürlerde, göçler ve sürgünler sonucunda Kafkasya’dan gelen tüm göçmenler bir üst kimlik olarak ‘Çerkes’ adıyla tanımlanmıştır .

ÇERKESLER HANGİ IRKTANDIR ?

Adıge-Abhaz-Ubıh grupları, Çeçen-İnguş ve Dağıstanlı grupların önemli bölümü ile Gürcüler, var olduklarından beri Kafkasya’da yaşamış en eski yerli (otoktan) halklardır.

Bu halkların tamamı beyaz ırka mensupturlar. Bugün Kafkasya’da yaşamakta olan 40’ı aşkın halk arasında, Kafkas ortak kültürü oluşmuştur. Dillerin çoğalıp farklılaşmasında büyük etkileri olan, farklı ırklardan gelen kafkaslılaşmış halklar da artık bu kültürün ayrılmaz bir parçası konumundadırlar.

Beyaz Kafkas ırkından olanlar :

Adıge boyları, Abhaz (Abaza’lar), Ubıhlar

Çeçen-İnguşlar

Dağıstanlılar (Lezgi, Avar, Lak, Tabasaran, Agul vb.)

Türk soylular :

Karaçay-Balkar, Nogay, Kumuk, Karapapak, Azeriler

İndo-Germen ırkından olanlar :

Osetler (Digor, İgor), Tat, Talis, Fars, Ermeniler

Slav ırkından olanlar :

Ruslar, Don Kazaklari, Ukraynalılar

TÜRKİYE’DE ÇERKESLER

Türkiye’de 600 civarında Çerkes yerleşimi Trakya, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hariç bütün Anadolu’ya dağılmıştır. En yoğun Çerkes yerleşimi Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Kayseri, K.Maraş, Adana hattı ile orta batı Anadolu’da ve Marmara bölgesinde (Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Sakarya, Düzce) bulunmaktadır.

DİN

Çerkesler görece geç Müslüman olan bir toplumdur. 16.-17. yüzyıllardan itibaren Osmanlı Türkleri ve Kırım Tatarları aracılığıyla Müslüman olmuşlardır. Kafkasya’da Kuzey Osetya’nın Mozdok bölgesinde yaşayan 3 bin kişilik bir Hıristiyan topluluk dışında Çerkeslerin tamamı Müslümandır (Sunni-Hanefi).

Adige bayrağının özellikleri

Adıge bayrağında yer alan renkler, yıldızlar ve oklar: İpek kumaşın yeşil rengi Kafkasya’nın dağ ve ovalarını; siyah 3 ok dönemin en yetenekli ve ünlü üç ailesini (Zaniko, Aytekçiko, Boleteko aileleri), siyah renk ise düşmana ölümü, sarı yıldızlar da bütün yaşamları açık havada, kır ve dağlarda geçen ve gökyüzündeki yıldızlara bakarak uyuyan kahramanların yer aldığı 12 bölgeyi temsil ediyordu. Bu 12 bölge; Natukhay (Nathkoç), Şapsuğ, Abedzah, Ubıh, Bjedugh, Temirgoy, Abhaz, Hatukay, Mahoş, Besleney, Brakiy, Karaçay ve Kabardey’den oluşur.

 

Bu 12 bölgeden Abedzah, Mahoş ve Bjedughlar Ruslarla barış antlaşması imzalamış olduklarından, Kabardey ve Abhazya da Rus işgalinde bulunduğundan, birliğe ancak o bölgelerden, diğer Adige kabileleri arasına sığınanların temsilcileri ile birlik antlaşmasına katılmışlardır. Kabardey’in temsilcisi Besleniyko Aslan, Abhazya’nın ise Rustem Pe idiler. Her bölgenin genel kurulları sonucu seçilen delegeleri Zaniko Sefer’in yanında yer alıyor, bunlar arasından da askeri komutanlar, elçiler ve hakimler seçilerek işbaşına getiriliyorlardı. Zaniko Sefer hem genel başkan, hem de dışişleri ile diplomatik çalışmaları yürütüyordu.

Çerkes Köyleri ve Sülaleleri

ADANA
ADANA- Ceyhan- Adapınar (Çerkes Karamezar)
ADANA- Ceyhan- Ağaçlı (Çeçen Anavarza) Çeçen,İnguş
ADANA- Ceyhan- (Büyük Mangıt) Şapsığ,Abaza,Nogay
ADANA- Ceyhan- (Ceyhan Kasabası) Çeçen,İnguş
ADANA- Ceyhan- (Çiçekli Hilmiye) Abzeh,Kabardey,Abaza
ADANA- Ceyhan- (Çokçapınar- Çokça) Ubıh
ADANA- Ceyhan- (Değirmenli- Şevkiye) Ubıh
ADANA- Ceyhan- (Dikilitaş) Çeçen,İnguş
ADANA- Ceyhan- (Günlüce Sadiye,Karamezar) Abaza,Abzeh,Karaçay
ADANA- Ceyhan- (Hamdilli) Abaza,Abzeh
ADANA- Ceyhan- (Hamidiye- Yerguvat)
ADANA- Ceyhan- (Köprülü)
ADANA- Ceyhan- (Küçük Mangıt) Şapsığ,Abaza,Nogay
ADANA- Ceyhan- (Sarıbahçe) Karaçay,Şapsığ
ADANA- Kadirli- (Çınar) Karaçay,Abzeh
ADANA- Kadirli- (Kadirli) Karaçay,Abzeh
ADANA- Tufanbeyli- (Akpınar) Abaza
ADANA- Tufanbeyli- (İğdebel) Abaza,
Balkar, Cenbey,Laçış,Moran,Nebşi
ADANA- (Tufanbeyli Karakoyun) Karaçay
ADANA- (Tufanbeyli Kayapınar) Kabardey
Ş’joque,Ajbek,Abaze,Ber,Bekaldı,Bişe,Ğubj,Merem,Mışıhoj,Nehuş,Hak’un,Pışıhj,Şıque,Thampsım,Temır,Tüme,Zerkuş,
ADANA- Tufanbeyli- (Koçcağız- Koçağız) Kabardey
ADANA- Tufanbeyli- (Mağara Tufanbeyli) Abaza
ADANA- Tufanbeyli- (Polat Pınarı) Abaza


ADIYAMAN
ADIYAMAN- Merkez- Küçük Çerkezi
ADIYAMAN- Merkez- Uzunpınar Büyük Çerkezi


AFYON
AFYON- Bolvadin- Bolvadin Kasabası
AFYON- Dinar- Gençalı Genceli Şapsığ
AFYON- Dinar- Yapağılı Şapsığ
besti, bjaffo, çermit, hağur, hahurat, haxu, koace, sowmen, tehu, yeftalh
AFYON- İhsaniye- (Sarıcaova) Abzeh
AFYON- İhsaniye- (Yenice) Abzeh,Şapsığ,Bjeduğ
AFYON- Sultandağı- (Akbaba) Abzeh
AFYON- Şuhut- (Başarap- Başara) Bjeduğ


AMASYA
AMASYA- Göynücek- (Konuralan) Şapsığ
AMASYA- Göynücek- (Kutu) Abzeh
AMASYA- Göynücek- (Yeniköy) Şapsığ
AMASYA- Gümüşhacıköy- Hamamözü Şapsığ,Abzeh
AMASYA- Gümüşhacıköy- (Göçeri) Besleney
AMASYA- Merkez- (Eskikızılca- Kızılca-i atik)Abzeh,Bjeduğ
Abazuk, Aznaç, Vonejko (Gonejko), Hagüş (hagüç), Hapephı, Melgoş
AMASYA- Merkez- (Gözlek) Abzeh
AMASYA- Merkez- (İlgazi) Şapsığ
AMASYA- Merkez- (Musaköy)
AMASYA- Merkez- (Selimiye) Abzeh
AMASYA- Merkez- (Yeşiltepe Kürtlercerit) Abzeh
AMASYA- Merzifon- (Aşağıbük- Şucaiye) Besleney
AMASYA- Merzifon- (Çayırköy) Abaza
AMASYA- Merzifon- (Esentepe- Yuvala) Abzeh
AMASYA- Merzifon- (Ortabük Ferahiye) Besleney
AMASYA- Merzifon- (Yenice- MuhacirYenicesi) Abzeh
AMASYA- Merzifon- (Yukarıbük- Küşadiye) Besleney


ANKARA
ANKARA- Bala- (Bala) Besleney,Hatukoy,Abzeh
ANKARA- Gölbaşı- (Gökçehüyük Çerkezhüyük) Besleney
ANKARA- Gölbaşı- (Hacımuratlı) Kabardey, Oset
ANKARA- Çubuk- (Bozca- Samut)
ANKARA- Çubuk- (Karadana)
ANKARA- Haymana- (İkizce) Abzeh
ANKARA- Yenimahalle- (Dağyaka- Teşrek) Şapsığ

 


ANTALYA
ANTALYA- Akyazı- (Alaağaç- Mahmutsabit) Abaza
ANTALYA- Korkuteli- (Bozova- Zivint) Abzeh
ANTALYA- Korkuteli- (Beşpınar- Yeleme) Abzeh


AYDIN
AYDIN- Çubuk- (Osmaniye Çerkezköy) Şapsığ
AYDIN- Koçarlı- (Tekeli- Tekeli Kahvesi) Şapsığ
AYDIN- Kuyucak- (Azizabat- Darıtepe) Şapsığ
AYDIN- Kuyucak- (Pamukören) Abzeh, Şapsığ
Pşipiy, Blanegabz
AYDIN- Merkez- (Şevketiye) Şapsığ
AYDIN- Merkez- (Sınırteke) Şapsığ
AYDIN- Merkez- (Çeştepe) Şapsığ
AYDIN- Nazilli- (Hamidiye) Şapsığ
AYDIN- Söke- (Sazlı Söke Kemeri) Şapsığ
AYDIN- Söke- (Söke Kasabası) Şapsığ
AYDIN- Sultanhisar- (Salavatlı) Şapsığ


BALIKESİR
BALIKESİR- Balya- (Aksakal Sığırcı) Şapsığ
BALIKESİR- Bandırma- (Bandırma Kas.) Şapsığ,Çeçen
BALIKESİR- Bandırma- (Cinge9 Ubıh
BALIKESİR- Bandırma- (Emre) Şapsığ
BALIKESİR- Bandırma- (Ergili) Şapsığ
BALIKESİR- Bandırma- (Erikli) Şapsığ
BALIKESİR- Bandırma- (Karaçalılık) Şapsığ
BALIKESİR- Bandırma- (Söbücealan) Abzeh
BALIKESİR- Bandırma- (Yenisığırcı) Kabardey
BALIKESİR- Bandırma- (Yeniziraatlı) Şapsığ
BALIKESİR- Bigadiç- (Çaldere- Dereçerkes) Şapsığ
BALIKESİR- Bigadiç- (Çamköy) Şapsığ
BALIKESİR- Bigadiç- (Hamidiye- Çerkes Hamidiye) Şapsığ
BALIKESİR- Bigadiç- (Kargın)
BALIKESİR- Bigadiç- (Orhanlı- Orhaniye) Şapsığ
BALIKESİR- Dursunbey- (Çınar)
BALIKESİR- Dursunbey- Mahmudiye) Şapığ
BALIKESİR- Dursunbey Dereköy Abz,Şapsığ
BALIKESİR Gönen Armutlu Sızıköy Ubıh
BALIKESİR Gönen Ayvalıdere Abzeh
BALIKESİR Gönen Balcıköy Abzeh
BALIKESİR Gönen Bayramiç Abzeh,Şapsığ
BALIKESİR Gönen Çalıoba Abzeh
BALIKESİR Gönen Çifteçeşmeler
BALIKESİR Gönen Dereköy Keçidere Ubıh
BALIKESİR Gönen Ekşidere Ubıh
BALIKESİR Gönen Gönen
BALIKESİR Gönen Hacımenteş Abzeh
BALIKESİR Gönen Hacıvelioba Obaköy Abzeh
BALIKESİR Gönen Karaağaçalan Şapsığ, Ubıh
BALIKESİR Gönen Karalarçiftliği Ubıh
BALIKESİR Gönen Keçeler
BALIKESİR Gönen Köteyli
BALIKESİR Gönen Muratlar Abzeh-Habreçu
BALIKESİR Gönen Ortaoba Abaza
BALIKESİR Gönen Taştepe Çalıoba,Çerkes
BALIKESİR Gönen Tuzakçı Abzeh
BALIKESİR Gönen Üçpınar Abzeh
BALIKESİR Kepsut Durak Hamidiye
BALIKESİR Kepsut Keçidere
BALIKESİR Kepsut Dereli Abzeh
BALIKESİR Manyas Boğazpınar Mürvetler)
BALIKESİR Manyas Bölgeağaç Ubıh
BALIKESİR Manyas Cumhuriyet Sultaniye
BALIKESİR Manyas Çakırca Abzeh
BALIKESİR Manyas Çamlı Gurafa Dağıstan,Lezgi
BALIKESİR Manyas Çavuş Abzeh
BALIKESİR Manyas Darıca Ubıh
BALIKESİR Manyas Değirmenboğazı Ubıh
BALIKESİR Manyas Dere Aleksi Ubıh
BALIKESİR Manyas Dura Ubıh
BALIKESİR Manyas Eskiçatal Abzeh
BALIKESİR Manyas Eşen Abzeh,Ubıh
BALIKESİR Manyas Hacıosman Ubıh
BALIKESİR Manyas Hacıyakup Ubıh
BALIKESİR Manyas Haydar Ubıh Ghotgo
BALIKESİR Manyas Işıklar Ubıh
BALIKESİR Manyas Kızık Şapsığ,Abzeh
BALIKESİR Manyas Kızılköy Kızıksa Abzeh,Şapsığ
BALIKESİR Manyas Kulak Ubıh
BALIKESİR Manyas Salur Ubıh
BALIKESİR Manyas Soğuksu Eskimanyas Ubıh,Şapsığ
BALIKESİR Manyas Süleymanlı Ubıh
BALIKESİR Manyas Tepecik Dünbe Ubıh,Şapsığ,Dağıstanlı
BALIKESİR Manyas Yeniköy Ubıh
BALIKESİR Merkez Alacabayır Şapsığ
BALIKESİR Merkez Boğazköy Ubıh
BALIKESİR Merkez Ortaca Kirne Dağıstanlı
BALIKESİR Merkez Yağcılar Abzeh
BALIKESİR Merkez Yaylacık Dikilitaş Yaylacığı Abzeh
BALIKESİR Sındırgı Mandıra Abzeh
BALIKESİR Susurluk Aziziye Abzeh
BALIKESİR Susurluk Balıklıdere Şapsığ
BALIKESİR Susurluk Demirkapı Hamideye Şapsığ Abzeh
BALIKESİR Susurluk Gökçedere Şapsığ
BALIKESİR Susurluk Ilıcaboğazı Şapsığ
BALIKESİR Susurluk Kadıkırı
BALIKESİR Susurluk Karapürçek
BALIKESİR Susurluk Kepekler Şapsığ
BALIKESİR Susurluk Muradiye Şapsığ,Abzeh
BALIKESİR Susurluk Söğütçayırı Karaçay
BALIKESİR Susurluk Sultançayırı Abzeh
BALIKESİR Susurluk Sülecik Abzeh
BALIKESİR Susurluk Ümiteli Şapsığ
BALIKESİR Susurluk Yahya
BALIKESİR Susurluk Yıldız Abzeh
BALIKESİR İvrinde Gökçeyazı Ergama
BALIKESİR İvrindi Çarkacı Şapsığ


BİLECİK
BİLECİK Bozüyük Akçapınar Gukayçıje Çemguy
BİLECİK Bozüyük Akpınar Adamey Çemguy
BİLECİK Bozüyük Alibeydüzü Gukay Çemguy
BİLECİK Bozüyük Karaağaç Şapsığ, Bjeduğ
BİLECİK Bozüyük Karaçayır
BİLECİK Bozüyük Kovalca Abaza
BİLECİK Bozüyük Poyra Abzeh,Hatukoy,Şapsığ
BİLECİK Bozüyük Yeniçepni Çerkesçepne Hatukoy
BİLECİK Merkez Künceğiz Abaza
BİLECİK Merkez Elmabahçe Abaza
BİLECİK Merkez Hasandere Abaza
BİLECİK Pazaryeri Sarnıç Abaza
BİLECİK Pazaryeri Alınca Çerkezalınca Abaza
BİLECİK Söğüt Nanedere Abaza
BİLECİK Söğüt Kanlıkonak Abaza
BİLECİK Söğüt Düzdağ Abaza
BİLECİK Söğüt Guyemcik Abzeh


BİNGÖL
BİNGÖL- Kiğı- (Dolutekne- Yekmal) Abzeh
BİNGÖL- Kiğı- (Eskibalta Himsor,Humsor) Abzeh
BİNGÖL- Kiğı- (Güzgülü- Arnis) Abzeh
BİNGÖL- Kiğı- (Karapolat- Polatkan) Abzeh
BİNGÖL- Kiğı- (Yedisu Çerme,Çermekarakol) Abzeh


BİTLİS
BİTLİS- Adilcevaz- (Yolçatı Yolaçtı Koğuş) Şapsığ
BİTLİS- Ahlat- (Çukurtarla hanik) Şapsığ
BİTLİS- Ahlat- (Yoğurtyemez) Şapsığ
BİTLİS- Ahlat- (Akçaören Ağcaviran) Oset
BİTLİS- Ahlat- (Oltuyazı) Oset
BİTLİS- Ahlat- (Develik) Şapsığ


BOLU
BOLU Akçakoca Akçakoca Abaza
BOLU Akçakoca Ağaköy Şapsığ
BOLU Merkez Elmalık Petsiye Hatukoy
BOLU Gerede Nuhören Nuhveran Şapsığ


BURSA
BURSA İnegöl Boğaz
BURSA İnegöl Fındıklı Şapsığ
BURSA İnegöl Güneykestane Abaza
BURSA İnegöl Hacıkara Şapsığ
BURSA İnegöl Kestanenalanı Abaza
BURSA İnegöl Mezit Uzunbarış Abaza
BURSA İnegöl Osmaniye Kanlıkonak Abaza
BURSA İnegöl Rüştiye Abaza
BURSA İnegöl Sulhiye Uzunbarış Abaza
BURSA İznik Elmalı
BURSA Karacabey Akçasusurluk Abzeh
BURSA Karacabey Cambaz
BURSA Karacabey Ekinli Arapçiftliği Şap
BURSA Karacabey Gömü
BURSA Karacabey Hayırlar Hayırsız
BURSA Karacabey Karacabey Ubıh
BURSA Karacabey Uluabat Abaza,Karaçay
BURSA Karacabey Yolağzı Dümbe Abzeh
BURSA Mustafakemalpaşa Adaköy Şap
BURSA Mustafakemalpaşa Boğazköy Eskimezarlık Şap
BURSA Mustafakemalpaşa Bostandere
BURSA Mustafakemalpaşa Döllük Abz
BURSA Mustafakemalpaşa Güllüce Abz
BURSA Mustafakemalpaşa Güven Abz
BURSA Mustafakemalpaşa Kadirçeşme Şap
BURSA Mustafakemalpaşa Karaorman Abz,Kar
BURSA Mustafakemalpaşa Ormankarı Abz
BURSA Mustafakemalpaşa Soğucak Abz
BURSA Mustafakemalpaşa Söğütalan (Soldere) Abzeh
BURSA Mustafakemalpaşa Taşköprü Şap
BURSA Mustafakemalpaşa Tepecik Kar
BURSA Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mineviz Abz
BURSA Orhaneli Söğüt
BURSA Yenişehir Kavaklı Şap


ÇANAKKALE
ÇANAKKALE Biga Akköprü Kum
ÇANAKKALE Biga Aşağıdemirci Çerkezdemirci Bje,Abz,Şap
Apashe, Blegaj, Chetıj, Dzegasht, Hapak’u, Kalekute, Khude, Khut, Penesh’u, Perenık’u, Pshivniko, Shash’u, Shorgol, Tharkuarko, Tsirgoy, Vashognik’u, Zekou’u
ÇANAKKALE Biga Bahçeli İhsaniye Bje,Abz,Şap
Degujınuko
ÇANAKKALE Biga Bakacak İpkaiye Bje,Abz,Şap
Hatko
ÇANAKKALE Biga Cihadiye Buzalık Bje,Abz,Şap
Didikh’u, Huaj, Kuas, Lamijiy, Nach, Tleseruk’u, Tsegosh’u, Tsey, 
ÇANAKKALE Biga Çınardere Çeç
Shhaptleko
ÇANAKKALE Biga Dereköy Şevketiye Bje,Abz,Şap
Abrec, Begug’u, Chilegot, Harikh’u, Hatig’u, Huaj, Jajıy, Khuade, Mamiy, Techakh’u, Thagepsev, Tharkhuakho, Yedic
ÇANAKKALE Biga Doğancı Kum
Yemtitlı
ÇANAKKALE Biga Eminorman İhvaniye Bje,Abz,Şap
Halashte, Shevcen, Shınakho, Stash’u, Yejeko
ÇANAKKALE Biga Geyikkırı Gemicikırı Kum
Guchetl
ÇANAKKALE Biga Hacıköy Maksudiye Bje,Abz,Şap
Blegoj, Hanahkuko, Huaj, Koshk, Negoy, Nekhay, Penesh’u, Tevchoj, Tevchoj, Tlikhuch, Yefed
ÇANAKKALE Biga İdriskoru Tevfikiye Bje,Abz,Şap
Cuen, Gujıyuk’u, Jennet’u, Kezench, Khurme, Mamriko, Nekhay, Pshidateko, Shash’e, Shevcen, Shhalakho, Tigurgoy, Tigurıgu, Tsegosh’u, 
ÇANAKKALE Biga Kahvetepe Şerefiye Bje,Abz,Şap
Begug’u, Bruchu, Hamtiğ’u, Kobli, Nepsev, Nibe, Psichev, Shevmen, Tletseruk’u, Yinukh’u
ÇANAKKALE Biga Karabiga Tokatkırı Ahmetpaşa Kum
Thagushe
ÇANAKKALE Biga Osmaniye Bje,Abz,Şap
Bguse, Bzace, Camirze, Chetavo, Eshıne, Kerzec, Khutme, Neshukuay, Tigurigu
ÇANAKKALE Biga Savaştepe Lütfiye Bje,Abz,Şap
Bgane, Chucheko, Deleko, Dikh`u, Hakuheko, Hanakhuko, Hanashko, Hatug’u, Jenelt, Khuade, Khuako, Khutim, Kush’u, Pkhav, Psihedateko, Tsey


ÇORUM
ÇORUM Alaca Altıntaş Kab,Kum
ÇORUM Alaca Gökören Bzagoa Aba
Bzagoa, 
Cadır, Halbat, Huşt, Ohbet
ÇORUM Alaca Kapaklı Kab
ÇORUM Alaca Karaçal Abz
ÇORUM Alaca Körpınar Abz
ÇORUM Alaca Mahmudiye Çerkezkalehisar Abz
Autle, Beçımko, Çetaw, Dzıbe, Hablanıko, Haputseko, Hazeşeko
ÇORUM Alaca Seyitnizam Şap
ÇORUM Alaca Sincan Şap,Kum
ÇORUM Alaca Sultanköy Aba
ÇORUM Mecitözü Fakıahmet Şap
ÇORUM Mecitözü Vakıflar Abz
ÇORUM Mecitözü Söğütyolu Danun Bes
ÇORUM Merkez Çorak Cemilbey Şap
Alaşe
ÇORUM Merkez Doğanlar Hamdiköy Şap
ÇORUM Merkez Elköy Kab
ÇORUM Merkez Ertuğrul Abz
ÇORUM Merkez Gökdere Bes
ÇORUM Merkez Kadıkırı
ÇORUM Merkez Kırkdilim Bes
ÇORUM Merkez Kuşsaray Abz
ÇORUM Merkez Mecidiyekavak Abz
ÇORUM Merkez Osmaniye Enbiyapınarı Abz
ÇORUM Merkez Sazdeğirmeni Bes
ÇORUM Merkez Yakupağa Yakupağa Şap
ÇORUM Merkez Yeşilpınar Karapınarmuhacir Abz
ÇORUM Merkez Yeşilyayla Kuduzlar Kum,Nog
ÇORUM Merkez Ortaköy Oruçpınar Abz
ÇORUM Sungurlu Gafurlu Bes
ÇORUM Sungurlu Gökçeköy Hamallıçerkez Abzeh
Mehoş, Brakhey Bpapınıko, Brakhey, Brandt (Brant), Cemguy, Daçe, Dzıbe (Zıbe), Ghış, Khuaj, Mehoş, Siukh, Şaguc (Şaguj), Tlışe, Yecırıkhuay
ÇORUM Sungurlu Tuğcu Şap
ÇORUM Sungurlu Yenihacılarhanı Hacılarhanıçerkez Şap
ÇORUM Sungurlu Kadılı Çerkes Kadılı Abz
Brant, Çetaw, Bjeduğ
ÇORUM İskilip Saraycık Besleney
ÇORUM İskilip Kavak Bes


DENİZLİ
DENİZLİ Merkez Akköy Aziziye Şap,Dağ
DENİZLİ Sarayköy Sığma Şap
DENİZLİ Çardak, Hayriye Şapsığ, Abzeh


DÜZCE
DÜZCE Akçakoca Hasançavuş Çerkes Hasan
Jane (Kalmadı)
DÜZCE Akçakoca Davutağa Malan Abhaz
DÜZCE Akçakoca Dilaver Malan Abhaz
DÜZCE Akçakoca Esmahanım Malan Abhaz
DÜZCE Çilimli Çalılık Hacı Habek Şapsığ (Kalmadı)
DÜZCE Çilimli Söğütlü Hatipköyü, Hatiphacıbacı Şapsığ
DÜZCE Gölyaka Hacıyakup – Abzeh
DÜZCE Gölyaka Sarıdere Çerkes Sarıdere Kabardey
DÜZCE Gölyaka Aksu Efteni Albuzbey Abhaz
DÜZCE Gölyaka Çayköy Efteniçay Abhaz
DÜZCE Gölyaka Hacısüleymanbey – Abhaz
DÜZCE Gölyaka Yazlık Kurak Abhaz
DÜZCE Gölyaka Zekeriya – Abhaz
DÜZCE Gölyaka (Mahalle) Yazıpınar Hatakoy Hatukuay (Kalmadı)
DÜZCE Gümüşova Elmacık Hantuv İsmail Şapsığ
DÜZCE Gümüşova Yongalık – Şapsığ
DÜZCE Gümüşova Ardıçdibi Ardıç Kuşkuş Şapsığ (Kalmadı)
DÜZCE Gümüşova Yakabaşı – Şapsığ (Kalmadı)
DÜZCE Gümüşova Halilbey Nüfrenhalilbey Abhaz
DÜZCE Gümüşova Soğuksu Nüfrensoğuksu Abhaz
DÜZCE Gümüşova Yeşilyayla Büyük Bıçkı, Hücac Bey Abhaz
DÜZCE Kaynaşlı Üçköprü Darıyeri Süleymanbey Abzeh
DÜZCE Kaynaşlı Bıçkıyanı – Abhaz
DÜZCE Kaynaşlı Çamoluk – Abhaz
DÜZCE Kaynaşlı Darıyerihasanbey – Abhaz
DÜZCE Kaynaşlı Fındıklı – Abhaz
DÜZCE Kaynaşlı Muratbey – Abhaz
DÜZCE Kaynaşlı Sazköy – Abhaz
DÜZCE Kaynaşlı Tavak Kasbey Abhaz
DÜZCE Konuralp Aynalı Çerkes Aynalı Abzeh, Besleney
DÜZCE Konuralp Aybaşı – Abhaz
DÜZCE Konuralp Erdemli – Abhaz
DÜZCE Merkez Altınpınar Hacı Atıf Abzeh
DÜZCE Merkez Aydınpınar Şaguc Hacı İbrahim Abzeh
DÜZCE Merkez Ballıca Çerkes Ballıca Şapsığ
Siyuh
DÜZCE Merkez Bataklıçiftlik Bataklı Şapsığ
DÜZCE Merkez Beslanbey Akınlar Ubıh
DÜZCE Merkez Bostanyeri Arapçiftliği, Kazukoğlu İshak Şapsığ
DÜZCE Merkez Büyükaçma Açma Şapsığ
DÜZCE Merkez Çakırhacıibrahim Kestane köyü Abzeh
DÜZCE Merkez Çakırlar – Ubıh, Şapsığ
DÜZCE Merkez Çamköy – Şapsığ
DÜZCE Merkez Çınarlı Hacı Musa, Melbuhoğlu Abzeh
DÜZCE Merkez Dağdibi Dağköyü şapsığ
yefhtale, hohoş
DÜZCE Merkez Değirmenbaşı Mehmet Bey Şapsığ
DÜZCE Merkez Derdin Dolay Abhaz
DÜZCE Merkez Develi Develibesni Besleney, Kabardey
DÜZCE Merkez Doğanlı Civit Şapsığ, Abzeh
DÜZCE Merkez Duraklar Tahir Ağa Abzeh
DÜZCE Merkez Esenköy Mergic Ubıh
DÜZCE Merkez Gökçe Ortaköy, Naş Hacı İsmail Şapsığ
DÜZCE Merkez Gölormanı Yeniköy Şapsığ, Besleney
DÜZCE Merkez Gümüşpınar Hacı Atıf Şapsığ
DÜZCE Merkez Güven Çapyakbey Abhaz
DÜZCE Merkez Hatip Hacı İbrahim – Şapsığ (Kalmadı)
DÜZCE Merkez İstilli Yedigey Besleney
DÜZCE Merkez Kaledibi Cicubey Abhaz
DÜZCE Merkez Karaçalı Çalıcuma, Hacı Hasan Şapsığ
DÜZCE Merkez Kazukoğlu Yukarı Kazuk Şapsığ
DÜZCE Merkez Kızılcık Hosebıc Şuruh Efendi Şapsığ (Kalmadı)
DÜZCE Merkez Kirazlı Seyokoğlu, Hacı İsmailoğlu Şapsığ
DÜZCE Merkez Konaklı Bayramcı, Bramziyko Hacı Yusuf Şapsığ
DÜZCE Merkez Köprübaşı Ömerefendi Köprübaşı Kemguy
DÜZCE Merkez Kuşaçması Hacı Talustanbey Şapsığ, Hatukuay
DÜZCE Merkez Kutlu Amca Hasanbey, Ubıhlar Ubıh
DÜZCE Merkez Kuyumcuhacıali Aşağı Kazuk Şapsığ
DÜZCE Merkez Küçükahmetler Takajlıköy Şapsığ
DÜZCE Merkez Küçükmehmetler Sıracevizler Şapsığ
DÜZCE Merkez Muncurlu – Besleney, Şapsığ
DÜZCE Merkez Paşaormanı İbrahim Bey, Kestane köyü Ubıh
DÜZCE Merkez Pınarlar Hampihable Şapsığ
Tleseruk’u
DÜZCE Merkez Sarayyeri Kuyu Hasan Şapsığ
DÜZCE Merkez Şıralık Kasapköyü Şapsığ
DÜZCE Merkez Taşköprü Çerkes Taşköprü Şapsığ
DÜZCE Merkez Uğur Mehdibey Abhaz
DÜZCE Merkez Yayakbaşı Çerkes Yeniköy Şapsığ, Jane
DÜZCE Merkez Yenikaraköy Çerkes Karaköy Şapsığ
DÜZCE Merkez (Mahalle) Ağaköy – Şapsığ (Kalmadı)
DÜZCE Merkez (Mahalle) Günlü Aziziye Şapsığ
DÜZCE Merkez (Mahalle) Karahacımusa Fabrika köyü Şapsığ
DÜZCE Merkez (Mahalle) Kiremitocağı Hüseyin Bey Ubıh
DÜZCE Merkez (Mahalle) Uzunmustafa – Abzeh, Ubıh


ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR Alpu Çukurhisar Aba,Şap,Bes
ESKİŞEHİR Alpu Karacaören Aba
ESKİŞEHİR Beylikova Akgüney Rahmiye Kabardey
ESKİŞEHİR Çifteler Ağlarca Şap,
ESKİŞEHİR Çifteler Yazılıkaya Kar
ESKİŞEHİR Çifteler Başaran Başören,Belpınar
Kar
ESKİŞEHİR Han Başara Bje
ESKİŞEHİR Hekimdağ Taşköprü Aba
ESKİŞEHİR Hekimdağ Bektaşpınarı Aba
ESKİŞEHİR Hekimdağ Sulukaraağaç İmraniye Aba
ESKİŞEHİR Hekimdağ Tandır Aba
ESKİŞEHİR İnönü Kümbet Kümbetpınarı Bra
ESKİŞEHİR İnönü Kümbetyeni Bra
ESKİŞEHİR İnönü Oklubalı Abz,Kab
ESKİŞEHİR Merkez Ağalar Abz
ESKİŞEHİR Merkez Ağapınar Aba
ESKİŞEHİR Merkez Ahılar Sultandere Aba
ESKİŞEHİR Merkez Akpınar Aba,Bes
ESKİŞEHİR Merkez Aşağıkartal Çerkezkartal Kab
ESKİŞEHİR Merkez Cavlum K,Abz,Crtat
ESKİŞEHİR Merkez Gökçeışık Bes
ESKİŞEHİR Merkez İmişehir
ESKİŞEHİR Merkez Karaalan Aba
ESKİŞEHİR Merkez Karaçay Aba,Kar
ESKİŞEHİR Merkez Kızılcaören Aba
ESKİŞEHİR Merkez Kireçköyü Bes
ESKİŞEHİR Merkez Kozlubel Margı
ESKİŞEHİR Merkez Musaözü Aba
ESKİŞEHİR Merkez Nemli Aba,Kab
Agıra, Ajıya, Blaşa, Brako, Hısba, Kozba, Nazar, Nesren, Tambi, Tobıke
ESKİŞEHİR Merkez Uluçayır Bje
ESKİŞEHİR Merkez Zincirlikuyu Hamidiye Çeç
ESKİŞEHİR Seyitgazi Beşkışla Beykışla
ESKİŞEHİR Seyitgazi Yenikent Yeniköy,Hamidiye
ESKİŞEHİR Seyitgazi Gümüşbel
Maabaşı
ESKİŞEHİR Sivrihisar Ertuğrul Yakapınar
Kar
ESKİŞEHİR Sivrihisar Nasrettin Hoca Bağbaşı
ESKİŞEHİR Sivrihisar Kayakent
Holanta


GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE Şiran Dumanoluğu
GÜMÜŞHANE Şiran Günbatur
GÜMÜŞHANE Şiran Sellidere


HATAY
HATAY Merkez Serinyol Bedirgeçerkez Hat
HATAY Merkez Maraşboğazı abz.hat
HATAY Reyhanlı Yenişehir Mahallesi Abz
Abide, Ançok, Apiş, Baj, Beçimıko, Beçiy, Beğ, Bıj, Bidemko, Birant, Blanegepse, Bleğoj, Boran, Brüç, Bsiblen, Cübit, Çemiş’i, Çetav, Çöyko, Çubut, Çurmut, Davur, Gonojko, Gute, Ğış, Hajuk, Hapase, Hapephu, Hapregu, Hatko, Hatukay, Hogin, Hone, Hunag, Huvaj, Janket, Jev, Kazançı, Kotsi, Kuvaş, Lepseruk, Lıpzuv, Lışe, Mehoş, Memkeğ, Meretko, Meşvej, Naç, Orsabi, Pasşt, Phave, Püç, Pveko, Sohtır, Şaguj, Şevcen, Şıneho, Şüce, Tsey, Tuğuj, Vunaruy, Yediç, Yenemuk, Zıble
HATAY Reyhanlı Bayır Mahallesi Abz,Şap
HATAY Reyhanlı Kavalcık Kaval,Hayran Abz,Şap


İSTANBUL
İSTANBUL Şile Avcıkoru Hamidiye Aba
İSTANBUL Şile Darlık Aba
İSTANBUL Şile Kuşbaşı Kaşbaşı Aba
İSTANBUL Şile Heciz Hiciz Aba


İZMİR
İZMİR Bayındır Arıkbaşı Şap,Kab, Karaçay
açumej, bage, bastı, besni(abz, bjaş’o, bolet(karaçay), çermit, çer’uç, çüşha, ğış, halako, hancanhot(karaçay, hopaşej, jane, kobli, kofi, kuace, lepşuko, lıhıjuko, lı’uj, mafevud, natho, nepsev, nıbe, patuvaj, pherşarko, şhalaho, şibzaho,  şovuş, teş’u, thavko, thouşe, tıme, tıu, turkav, ude, voçej, vottah, yemziğ, yinuh, zeli
İZMİR Bayındır Canlı Hamidiye Şap
İZMİR Ödemiş Ertuğrulköyü Şap
İZMİR Ödemiş İlkkurşun Burhaniye,Hacıilyas Şap
İZMİR Tire Turgutlu


KAHRAMANMARAŞ
K.MARAŞ Afşin Aşağı Kargabükü Anzurey Kab
Bargun, Dav, Dokul, Geteje, Guyıca, Jenjıt, Meremugua, Phontarıja, Shanugua, Sımıt, Şıbzuğa, Tambay, Terekegua, Thazepl
K.MARAŞ Afşin YukarıKargabükü Anzurey Kab
K.MARAŞ Afşin Deveboynu Anzurey Kab
K.MARAŞ Afşin Soğucak Kab
K.MARAŞ Afşin Yazıköy Abz
K.MARAŞ Andırın Yeşiltepe Kavaklıtepe Kab
Kuşha, Mertoko, Şıvan, Terekegua, Tevre, Veroko
K.MARAŞ Andırın Altunboğa Kab,
K.MARAŞ Andırın Akifiye Ub,Abz,
K.MARAŞ Elbistan Gözecik, Çerkezuşağı
K.MARAŞ Göksun Büyükçamurlu Ub,Şap,Abz,
K.MARAŞ Göksun Çardak Çeç,inguş
Belloy, Beyğnoy, Bilktkhoy, Çertkhoy, Dişnoy, Enginoyla, Ersthoy, Ertnoy, Gendirginoy, KeyEakki, Kurştloy, Lamaroy, Neşhoy, Peşhoy, Sçontroy, Sesnoy, Şatoy, Şhunoy, Therloy, Yalhoy
K.MARAŞ Göksun Fındık Kab
K.MARAŞ Göksun Göksun Kasabası Kab,Aba,Çeç,Abz
K.MARAŞ Göksun Hacı Ömer Kab
K.MARAŞ Göksun Kaleköy Kaleseğleyen Kab
K.MARAŞ Göksun Kamışçık Kab Jemembey
K.MARAŞ Göksun Karaahmet Getawa Kab
Af’ona, Balkar, Belağ, Deraha, Dzeşok’ua, ğuda, hakesh, Huaşey, Janık’şeşen, K’udey, kempara, Sebeney, Şırıhu, wnej, Yemuz, Yesen
K.MARAŞ Göksun Korkmaz Kırkmaz Kab
K.MARAŞ Göksun Küçüksu Behliöyl Çeç
Apaydın’lar(Seysino), Aslanlar (Ekki), Bolatlar (Ekki), Çankiler (Ekki), Çööçiiler (Ekki), Dabılar (Ekki), İnceler (Biltoy), Kutlular(Seysino), Önceler (ekkı), Selimbiler (Ekki), Tankolar (Ghordloy)
K.MARAŞ Göksun Mahmutbey Abz
K.MARAŞ Göksun Mehmetbey Abz
K.MARAŞ Göksun Saraycık Kab
ASTEMIR, GUBIR, HATIJ, JILEHIJ, JILOUKE, Kazenc, MEMREŞ, MERZEY, PŞIWIK, ŞOGEN
K.MARAŞ Göksun Tahirbey Şovaşhable Abz
K.MARAŞ Göksun Temurağa Kab
K.MARAŞ Göksun Yağmurlu, Kab
K.MARAŞ Göksun Yantepe, Yusufefendi Kab
K.MARAŞ Pazarcık Göynük
K.MARAŞ Pazarcık Eskinarlı Narlıçerkezler


KARS
KARS Merkez Aydınalan İslamsor
KARS Sarıkamış Taşlıgüney Küçükislamsor
KARS Sarıkamış Yenigazi Çeç


KASTAMONU
KASTAMONU Devrakani Belovacık Mel,Nog,Hat.


KAYSERİ
KAYSERİ Pınarbaşı Akören Pedisey Hat
Galobat, Haşapko, Hatko, hıt, Jage, Janbulet, Lakay, Mefejgo, pedis, Şöjbağ
KAYSERİ Pınarbaşı Akpınar Kab
Yıvdıh
KAYSERİ Pınarbaşı Alamescit Lığurhable Kab
Adaje, Lığur, Hamoga, Dumen, Dumanış, Adamey
Kayseri Pınarbaşı Altıkesek Loğkıt Aba
Afakoj, Afejij, Aji, Bıc, Deg, Gahçı, Gogo, Gulbek, Halbet, Koj, Ksal, Kup, Lo, Şığaluğo
KAYSERİ Pınarbaşı Aşağıbeyçayır Şıpşhable Kab
Bağ, Gonebşey, Kuruwe, Noğud, Nehuş, Şıpş
KAYSERİ Pınarbaşı Aşağıborandere Ş.Jambotey Kab,Aba,Çeç
Beslenugo, Çortal, Gaspot, Haj, Halbet, Kasbot, Mekawo, Melhoj, Merşen, Nahço, Şat, Şık, Şogen, Şorten, Tevune, Vugavo
KAYSERİ Pınarbaşı Aşağı Kızılçevlik
Mekeney, Asker, Bek, Beresk, Berezk, Gıbjoko, Hajmenogo, Huran, Jiletej, jugo, Kocabaş, Mekonoy, Memey, Objogo, Thazepl, Psınoko, Şıgo, Thakoho, Yoletur
KAYSERİ Pınarbaşı Aşağıkaragöz Gosthable Kab
Avbot, Denejey, Gonduh, Karden, Kuşha, Zanile, Laşe, Mezan, Mırze, Serset, Şovacug, Şowcuk
KAYSERİ Pınarbaşı Aygörmez Hıthable Hat Hıt
KAYSERİ Pınarbaşı Beserek Hat
Alamuğa, Bilalko, Bitdemir,Cedgo, Doğşıko, Dıjınaje, Guser, Hacıgüser, Handogo, Boleteko (Karaahmet) Болэтэкъо, Medıko, Metler, Muk, Sovgor, Tok, Utıj, Vergenovko
KAYSERİ Pınarbaşı Büyükgümüşgün Apşohable Kab
Apşo, Aşşel, Burgut, Girandoka, Gugi, Ğaze, geş, Ğuge, Hanune, Verginoko, Haris, Kağazej, Kumaş, Mugoj, Noğud, Pşıguse, Segenler, Şegem, Vermaha, Voge, Wermaho
KAYSERİ Pınarbaşı Büyükkabaktepe Kab
Bayramuk, Beş, Demeley, Guğe, Hağundoko, Hajret, Karabe, Kepşoko, K’eref, Kıj, Kodzoko, Kodzokue, Koj, Kuşha, Lebsuka, Lejerey, Meremkul, Serhoş, Şak, Tambıy, T’eş, Zanile
KAYSERİ Pınarbaşı Büyükpotuklu
 Ağaça, Apha, Becane, Çamuko, Çiçe, Dudu, Karsa, kuş, Lıttı, Lişe, Mıd, Nahşır, Pekiz, Smako, Şumah, Thadek, Thadud, Vogıha
KAYSERİ Pınarbaşı Cinliören Cinliviran Hat
Agun, Mertako, Nıbernıko, Şegus
KAYSERİ Pınarbaşı Çukuryurt Abz,Şap
Bidanuk, Canbulat, Haoj, Hatko, Huaj, Natho, Şağuj, Yevidıh
KAYSERİ Pınarbaşı Demirciören Hacıshakkuace Hat
Borak, Börükgo, Çeçiçkolar, Çetej, Gebej, Haceban, Hajcabbar, Karağul, Pişeduğ, Sezizugo, Şekirgo
KAYSERİ Pınarbaşı Devederesi Hat
Absoğ, Duğuj, Epsuva, Gengu, Masttırgo
KAYSERİ Pınarbaşı Dikilitaş Yınalgoy Kab
Apşe,Besleney ТЪЫГУЩ, Tıguj, Ğubjoko, Mole, Gefo, Zanile, Kip, Mezan, Hasuk, Mefej, Şıtım, Şıtınha, Wotey, Vegaje
KAYSERİ Pınarbaşı Eğrisöğüt Os,
KarBijıha, Bostan, Ebeş, Kurmen, Kuşha, Sotta, Tok
KAYSERİ Pınarbaşı Eskiyassıpınar Şenibey Kab
Asteden, Hakaje, Hurejea, Kuruje, Şenıbe, Şurdum, Kalmık, Tauğo, Thazepl, ThakakoKAYSERİ Pınarbaşı Gebelek Gothaley Kab
Aşbaho, Blenawo, Duruk, Geref, Ğut, Jage, Kardan, Karma, Kazoko, Kuşha, Memsaw, Moran, Pşığotıj, Pşınoko, Sağasav, Sunoko, Şegaha, Şıbzıho, Şığapso, Votav, Woteoy
KAYSERİ Pınarbaşı Halitbeyören Gunaşey Kab
Arhağa, Bezir, Janbey, Ju, Koçase, Memkağ, Nepşi, Thazepl, Woto
KAYSERİ Pınarbaşı Hayriye Jamirzey Kab
Köyün Kurucusu: Verilh HajıJamırze
Verilh,  Hyvlague Хывлъакъуэ, İslam, Wurte, Kişi, Aşur, Digeş, Şeşen, Gupseşe, Quixe, Muradin, Nağşir(Yılmaz), Aşe(Çolak) Ğiş, Aşhot.
KAYSERİ Pınarbaşı Hilmiye Beşkızakhable Kab
Beşkızak, Bi, Bişihac, Dıraj, Gened, Hadef, Hazığo, Kupşin, Megoawo, Negoey, Nır, Psihaje, Salmenler, Tambiy, Tokmak, Yezawoe, Yılouko
KAYSERİ Pınarbaşı İnliören Hevşey HAt
Askerigo, Balko(Hewsay), Heusay, Degonko, Bırç, Kerşay, Kuşhaxer, Degumko, Najomoko, Nakarko, Şagendiye, Kankoş, Semegumko, Lepşavko, Tuğ, Yeutıkh, Utıj, Huaje, Gotuş, Nağarko, Nakarko, Negargo, Noğorğe, Utıj
KAYSERİ Pınarbaşı Kaftangiyen Anzorey Kab
Anzor, Çağaşte, Gunuk, Hate, Hay, Kambike, КАМБИКЭ, Karasug, Karden, Lame, losten, mage, mamheğ, Retişe, Sosmak, Şapar, şogen, tok, Yewudıh, Zepışe
KAYSERİ Pınarbaşı Çerkez Karaboğaz Aslanhable Kab
Ajbek, Aslan, Awcı, Bekaldı, Bırseko, Borsa, Gigi, Gonogo, Goşugo, Haşpak, Kajmıj, Kanoko, Kareğul, Karma, Karslı, Koşoko, Pırseykua, Tlıs, Tokane, Treş, Vıka
KAYSERİ Pınarbaşı Karahalka Kab Adige
Avoune, Atone, Bırs, Bluroko, Bulguruko, Sokur, Avoune, Jemise, Kanoko, Huran, Gupşoka, Kersen, Kuşha, Mertogo, Pşığotıj, Şamırze, Zağazej
KAYSERİ Pınarbaşı Karakuyu Kab
Avnis, Bekul, Fesmuh, Cebağı, Dudu, ğgebşogua, Garden, Hajbewıko, Ju, Kurje, Lığaje, Noğay, Şınako, Thazepl, vika, Vurdem
KAYSERİ Pınarbaşı Kavak Hat
Dadis, Gıpneş, Güser, Novey
KAYSERİ Pınarbaşı Kaynar Hat
Brakıy, Bzace, Candar, Deleguy, Ezmaf, Fuadık, Ginaz, Gocafe, Gozafe, Gudan, Hajko, Han, Hocase, Karaçay, Karaşey, Koçase, Mak, Med, Negor, Şapsığı, Yejan
KAYSERİ Pınarbaşı Kazancık Aba Abha
Af, Agace, Bamış, Degune, Ğıza, Hamşo, Jetger, Karabe, Khaduk, Liy, Loğuf, Nahşır, Thayızıuh, Thayzıuh, Vekeriko, Yağan, Yismeyl
KAYSERİ Pınarbaşı Kılıçmehmet Gılışpihable Kab
Adeje, Berdoğko, Dırukğh, Dumenış, Hakul, İderey, KARBEK, Kılışbi, Koşkan, Kurmen, Mıkul, Mouğko, Nasıp, phonterişe, Soğkur, Teuwvej, Thakuağho, Veroğko, Yaş, Zağal
KAYSERİ Pınarbaşı Kırkgeçit Jıyayago Kab Babug, Dıdu, Kuefeşer, Khambek, Kuşxha, Wurısmembet, Tamby, Şogen, Txhekuaxue
KAYSERİ Pınarbaşı Kırkpınar Sasıkhable Kab
Abaze, Dışıko, Girandoka, Sasık, Jiygih(goşhoko), Gaze, Gefo, Gedigöy, Karden, Kuşha, Losten
KAYSERİ Pınarbaşı Kurbağlık Şigebohey Kab
Giş, Gedigoy, Lezhanoko, Şigebaho, Pırhış, Moole, Agi (Kalem), Mezago, Şogen, Teuweş, Welpenoko
KAYSERİ Pınarbaşı Kuşçular Çerkezkuşçu
Hat, Duğuj, Kuşcuğo, Bağdır, Dovur, Kuşiko, Melenko
KAYSERİ Pınarbaşı Malak Hat
KAYSERİ Pınarbaşı Methiye Mudarey Kab
Azmet, Badrak, Badze, Bermeli, Beykul, Bıf, Çıgum, Digeş, Dişek, Gardan, Gedgaf, Goşi, Gurmen, Hajevet, Hajmud, Haşok, Jankhot, Jiletej, Karağul, Lepej, Losten, Meremkul, Merzey, Mesey, Nezer, Nıbej, Şet, Şokal, Teyuwej, Thamogo, Veroke, Wöroge, Yedid
KAYSERİ Pınarbaşı Olukkaya Jambotey Kab
Abaze, Bıj, Bej, Bolat, Gukej, Hakaşe, Hemaşe, Kağazej, Kanoko, Kuşha, Loggum, Pşığotıj, Şık, Tok, Wurıs, Yefke
KAYSERİ Pınarbaşı Örenşehir Gundetey Kab,Aba
Altıdoka, Abezehe, Gogo, SığumДУМАН, Dumen, Nogay, Haşır, Hafiş, Hatale, Hakif, Jage, Joğe, Meşith, Şigebaho
KAYSERİ Pınarbaşı Panlı Abz
Besniye, Beyimko, Ceşgo, Deumuga, Fatıko, Zıbe, Goeş, Vubıh, Tzey, Tuğ, Tılı’ışe, Şhague, Siuh, Meretko, Guaş, Haban, Çetav, Bzıwımko, Besnıy, Bidanuko, Haşho, Hatko, Selmen, Hatugogoj, Syuh, Bağ, Bırç’u, Bjeduğ, Kesey, Çenguy, Auvle, Şaguj, Şıhaguj, Tuğ, Vaşh, Vunervo
KAYSERİ Pınarbaşı Pazarsu Kab
Altud, Babug, Bırs, Goupj, Gudeberdoko, Hajdog, Hajtış, Hamğoko, Haptse, Kil, Kuıj, Merzey, Sinje, Tenoka, Tepsırıko, Tıkıne, Tok
KAYSERİ Pınarbaşı Saçayağı(Beyazköy) Gunaşhable Kab
abbasker, Arıpşe, Debağo, Gıze, Kurmali, Hajşoloh, Jıkepşoko, Kudey, Luup, Mole, Noğay, Şağur, Şık, Şogen, Şoğur, Vurdem
KAYSERİ Pınarbaşı Söğütlü, Çerkezsöğütlü Hat
Dokun, Hasınıgo, Şoğur, Tambiy, Yuvanıgo
KAYSERİ Pınarbaşı Şerefiye Astemirey Kab
Bewiko, Bilğuş, Fiyapşe, Gensali, Gıbze, Giş, Gobek, Hatef, Homogaho, Hurşin, Karaşey, Keref, phonterişe, Shatse, Sostabatır, Şogen, Şoğur, Tergeko, Venemih
KAYSERİ Pınarbaşı Tahtaköprü Guraşınhable Kab
Abuk, Beytovan, Bıragun, Biğanage, Ghem, Göbel, Guraşın, Hamago, Neney, Tıko, Zıh
KAYSERİ Pınarbaşı Taşoluk Hapaşey Kab
Afesij, Akey, Aşboka, Bek, Birseyko, Ğubj, Habıj, Hapasa, Kalmık, Kardan, Şez, Tambiy, Yavan, Yıvan
KAYSERİ Pınarbaşı Taşlıgeçit Toxhable Kab
Budak
KAYSERİ Pınarbaşı Tersakan Lakhable Hat
Dımago, Dımemgo, Dıne, Gitah, goşamgoyabın, Jane, Lalığğo, Meşkoj, Mısroko, Rag, şıruk
KAYSERİ Pınarbaşı Uzunpınar Yınerıgey Kab
Balkar, Bekis, Beşgouğa, Beşgür, Blenova, boled, digeş, Duman, Fıra, Gefo, Göbeşi, Hajmerem, Jındık, Şegem, Şeşen, Tok, Yineroga
KAYSERİ Pınarbaşı Üçpınar Hadıgşıgeycug Kab
Abreg, Agoy, Aleskır, Ansogua, Baqu, Bıj, Blenemıh, Duman, Habe, Kananmet, Megawo, Meker, Şıbalığa, Şıd
KAYSERİ Pınarbaşı Yağlıpınar Jereştey Kab
Afa, Ahmet, Apich, Atlaskir, Duvar, Hamuqua, Hapshe, Jambech(jambek), Jereshty, Kalmyk, Kanen, Kuday, Kumyk, Kunduk, Kurji, Kush, Kushkha, Mugotl, Ocak, Sekaste, Sekastouqa, Seshegur, Shipsh, Tlepshoqua, tok, Yemensora
KAYSERİ Pınarbaşı Yahyabey Hatukşıgoyıj Kab
BAĞ, BESLENEY, BEV, BEVIJ, F’ITS’E, GUEBEK, HAJUMAR, HAMEQUE, HAMIRZE, HATIQUE, QANTL’OQUE, QARATS’IK’U, QARDEN, ŞET, ŞIBZIXHUE, ŞID, THEK’UMAŞE, WOTEY, XUTE
KAYSERİ Pınarbaşı Yenıyapan Şıdkıt Abaza
Alen, Asker, Cadır, Cadırlar, Daguna, Döğüne, GICA, Gıyca, Hartoga, Hartoka, Merzey, Sid, Yaş
KAYSERİ Pınarbaşı Yeniyassıpınar Janıgey Kab
Aşaboğa, Aşemog, Bekul, Bjıhal, Bışehauj, Gedidun, İsnoko, Geref, Kansova, Getışun, şığaluğe, Gitatun, Vuris, Gof, Karden, Sebnoko, Haguj, Mugote, Mukof, Nehuş, Sebenoko, Şurdum
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarı Potuklu İsmelkit Abaza
Ağaça, Apha, Bekiz, Çıça, Dudu, Getava, Ğan, Hıstı, Jemikoa, Kudaçırı, Kuş, Mıd, Nahşır, Şemafe, Tad
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarıbeyçayırı Marğuşey Kab
Bağan, Bolat, Bolet, Somaho, Şıtım, tambıy
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarıborandere Yeliğey Aba
Canımbey, Desuh, Gocafe, Ğuge, Halbat, Barakba, Koçase, Koş, Lokoba, Yağan, Meluha, Vigeh
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarıkaragöz Makarahable Kab
Asker Бесланей, Beslaney Бешто, Beşto, Canbek Аскер, Debet Дыду, Dıdu Хьэпа, Hakaşa Къардан, Hapa ХьэкIашэ, Kardan КIэрпет, Kerpet Къуфэбз, Kufabz Кумаш, Kumaş Къущxьэ, Kusha Макарa, Majaja, Makara Шыд, Mambet Срыкъуэ, Merşan Мамбэт, Sruqua Шыбзыхъуэ, Şıbzıhua Йeгъож, Şıd Мэжэжэ
KAYSERİ Pınarbaşı Yukarıkızılçevlik Jeşhable Kab
Abaze, Amhute, Balkar, Duman, Geşt, Gön, Hajel, Haja, Kebişe, Kurji, Lu, Meşin, Tagaho, Şapsığ, Şurey, Thambılmışh
KAYSERİ Yahyalı Burhaniye İndıre-İndere BABUGUEY BENEGUE Kab
ADEMEY, DZİBE (Abzeh), HAKUJ – HAGUJ, HARIF, KAMGUL, KEYTIKUE- GEYTIKUE, KUMARLI-KURMEL, MELLEY, MEREM, MUĞELH, NEHUŞ, ŞELPAG, ŞIBZIKUE, TAMBİY, TETER, VODEH


KIRŞEHİR
KIRŞEHİR Akcakent Besleney,Kab,Abzeh,Noğ
Agej, Anduvap, Ashibe, Bağh, Batırigo, Belcetuque, Besleney, Blane, Boranbay, buluv, chorukha, damzugh, Duğ, Gelech, Gendu, Ghaguko, Hajimigo, Janbey, Kanbiy, Khokoz, moğavo, Naçhukho, nejbejko, Pagho, Shacukha, Shatgeri, Siyugh, sobakh, Srigh, sundughk, ŞİMTAZ (Besleney), vuyugh, xhamut


KOCAELİ
KOCAELİ Kandıra Karaağaç
KOCAELİ Kandıra Aktoprak Abz
KOCAELİ Karamürsel Fevziye Abz,Şap
KOCAELİ Karamürsel Karadere Abz
KOCAELİ Karamürsel Mahmudiye Karapınar
KOCAELİ Karamürsel Örencik Hamidiye Abz
KOCAELİ Karamürsel Selimiye Ayvalıca
KOCAELİ Karamürsel Tevfikiye Çavuşköy
KOCAELİ Karamürsel Acısu Aba
KOCAELİ Merkez Balaban Aba,Gür
KOCAELİ Merkez Hikmetiye Büyükderbent Aba,Abz
KOCAELİ Merkez Ketence Hakurine
hable, (ABZEH,ÇEMGUY,MAMHIĞ,ŞAPSIĞ,WUBİH), 
Açmuj, Akıj, Andurhuay, Beğye(Bege), Bğane, Blımha,Bjeduğ(Ğuçako), Bramko, Canhotıko, Cermize(Jamırze), Çetaw, Çıkujıyeko, Duho(Duxo), Guğoj, Haçemiz, Hakurine, Hacıaxmetko, Hahko, Hajtamko, Hakujiyeko, Hatamko, Haloğuşe(Lı’şe), Hatko, Hauşeko, Hazeşıko, Hesanıko, Hokon, Huaj, Horelth, Hoşobji, Huşt, Ji(Aji), Kabartıko, Kaleşav, Kalmuko, Karten, Kobli, Kuaş, Kube, Lavko, Lhıjiyeko, Meliş, Mışevost, Mıskur’e, Mokavko, Naç, Naş’e, Nahleşko, Nanuko, Neğuç, Noğayıko, Patoko, Pçentleşh, Pezadıko, Pheşobıç, Pşımaf, Rıfatıko, Sapiy, Seruş’e, Şhankok, Şegaş(Habjuko), Şehelth, Şogen, Şuvmız, Talustaniko(Lavustanko), Thağne, Tramko, Thauşe, Tsey, Voğulko, Wursımko, Yeguaş, Yeşeuko
KOCAELİ Merkez Maşukiye Aba,Ub,Şap,Gür
Abada, Andıba, Agırba, Arın, Çıf, Çinçi, Çüle, Çülheko, Detse, Dıpşıva, Guj, Ğınço, Çıv, Hamıta, Hunca, Jüde, Kırkho, Kese, Laka, Leşkeri, Loğa, Pşi, Şıhapli, Şuku, Toj, Vazdan, Voçuba, Vozbuko, Vuçeşe, Yekus
KOCAELİ Merkez Ulupınar Abz
KOCAELİ Merkez Uzuntarla, Abz,Şap
KOCAELİ Merkez Yayla Absarı


KONYA
KONYA Akşehir Yeşilköy Yılasyusuf
KONYA Beyşehir Beyşehir Hamidiye Mh. Çeç, İng
beştav, beştoy, biltoy, canbot, chinkoy, chuntoy, mercoy, ohroy(akhroy), sagon, şişbot, torshkoy, tultoy
KONYA Sarayönü Büyükzengi Bakırpınar,Mesudiye
KONYA Sarayönü Konar Kirlikuyu
KONYA Sarayönü Ertuğrul Çürüksu Abz
KONYA Sarayönü Aykırıkçı Aba


KÜTAHYA
KÜTAHYA Altıntaş Yeniköy Aba
KÜTAHYA Gediz Yenicekızılcaören Aba
KÜTAHYA Merkez Kiçir Abz
KÜTAHYA Simav Çerkezören Çerkezyazısı


MALATYA Darende Karaağaçlı Şap


MANİSA
MANİSA Merkez Yenimahmudiye Çerkezmahmudiye Şap,Abz
MANİSA Merkez Gülbahçe, Çerkeztevfikiye Aba
MANİSA Merkez Yeniosmaniye
MANİSA Saruhanlı Çerkes Hamidiye Şap, Abzeh


MARDİN
MARDİN Kızıltepe Kızıltepe Kasabası Çeç,İng Galgay
MARDİN Kızıltepe Gegi
Merco
MARDİN Kızıltepe Çöğürlü arinç İng
MARDİN Merkez Aydıngün Şaşkan Çeç,İng


MUŞ
MUŞ Merkez Kıyıbaşı Arıncık Çeç,İng
MUŞ Merkez Sunay Mahallesi İng,Asetin, Avar
MUŞ Merkez Ulusırt Çerkezaynan İng,Av
MUŞ Varto Bağiçi İng
MUŞ Varto Arınç Çöğürlü Nohçi
MUŞ Varto Tepeköy İng
MUŞ Varto Sadiye Atlılar Kab,


MERSİN
MERSİN Merkez Sadiye Atlılar Kab,


MUĞLA
MUĞLA Köyceğiz Döğüşbelen Abz,Şap,Kab,Os


NİĞDE
NİĞDE Çamardı Orhaniye Örnek ?


RİZE
RİZE Pazarsu Akbağlık Akbalık Aba


SAKARYA
SAKARYA Akyazı Batakköy Aba
SAKARYA Akyazı Bedilkadirbey Aba
SAKARYA Akyazı BedilKazana Aba
SAKARYA Akyazı Bediltahirbey, Balballı Aba
SAKARYA Akyazı Beynevit, Yenikonak Aba
SAKARYA Akyazı Bıçkıdere Aba
SAKARYA Akyazı Buğdaylı Aba
SAKARYA Akyazı Harmanlı Aba
SAKARYA Akyazı Hasanbey Aba
SAKARYA Akyazı Kazancı
SAKARYA Akyazı Kızılcıkormanı
SAKARYA Akyazı Kuzuluk Aba
SAKARYA Akyazı Mesudiye Tahirbey Aba
SAKARYA Akyazı Pazarköy Aba,Abz
SAKARYA Akyazı Salihli Salihiye Aba,Ub
SAKARYA Akyazı Taşburun Abz
SAKARYA Akyazı Tektabanlı Teketapanlı Aba
SAKARYA Akyazı Yağcılar Mubo
SAKARYA Akyazı Yeniormanköy Osmanşevkiye Aba
SAKARYA Akyazı Yongalık Aba
SAKARYA Akyazı Çınardibi Şap
SAKARYA Geyve Doğançay Aba
SAKARYA Geyve İhsaniye Tem
SAKARYA Geyve Köprübaşı
SAKARYA Geyve Akçayır Şabatbey Aba
SAKARYA Hendek Aktefek Aba,Abz
SAKARYA Hendek Beyköy Punabey Aba
SAKARYA Hendek Beylice Hacıbetbey Aba
SAKARYA Hendek Çakallık Aba
SAKARYA Hendek Eskibıçkı Bıçkıatik Aba
SAKARYA Hendek Hendek Zörbek Mahallesi Aba
SAKARYA Hendek Hüseyinşeyh Aba
SAKARYA Hendek Kalaylık Kayalık Aba
SAKARYA Hendek Karaçökek Aba,Ub
SAKARYA Hendek Soğuksu Aba.absuwa
SAKARYA Hendek Karadere Çığdere Aba
SAKARYA Hendek Kargalıhanbaba Aba,Bes
SAKARYA Hendek Ortaköy Punaortu Aba
SAKARYA Hendek Sarıyer
SAKARYA Hendek Sivritepe Aba
SAKARYA Hendek Uzuncaorman Aba,Ub
SAKARYA Hendek Yarıca Aba
SAKARYA Hendek Melen Aba
SAKARYA Karasu Sinanoğlu Aba
SAKARYA Karasu Adatepe Aba
SAKARYA Karasu Caferiye Melen Aba
SAKARYA Karasu Karapınar Aba
SAKARYA Karasu Acıelmalık Abz,Şap
SAKARYA Merkez Adliye Şap
SAKARYA Merkez Ahmediye Aba,Ub
SAKARYA Merkez Akarca İcadiye Abz,Şap
SAKARYA Merkez Alancuma cahalthable Şap Abzek
SAKARYA Merkez Cihal
Haur, Mamır, Mamış, Matha, Met, Oveya, Sinen, Şelaho, ŞıblakhoTurkav, Vasiya, Vubıh, Yerguj
SAKARYA Merkez Çaybaşı Fuadiye Şap
SAKARYA Merkez Çaybaşıyeniköy Açarkta Aba
SAKARYA Merkez Çaykışla Aba
SAKARYA Merkez Emirler Şap
SAKARYA Merkez Harmantepe Aba
SAKARYA Merkez İkizce Şap
SAKARYA Merkez Kayalarmenduhiye Maan Yıkıta Aba
SAKARYA Merkez Kayalarreşitbeyşakrıl Yıkıta Aba
SAKARYA Merkez Kemaliye Aba
SAKARYA Merkez Kepekli Aba
SAKARYA Merkez Koyunağılı Aba
SAKARYA Merkez Kurudil Şap
SAKARYA Merkez Mağara Şap
SAKARYA Merkez Maksudiye Çerkezbeylik Kışlası Şap
SAKARYA Merkez Orta Aba
SAKARYA Sapanca Şükriye Dağlacaa Aba
Kapşaa, Kukuna, Lazbaa, Muçhabaa, Palba
SAKARYA Sapanca Yanık Ub
SAKARYA Sapanca Kırkpınar Şadiye Ub
SAKARYA Sapanca Kurtköy Ub,Aba,Abz,Laz
SAKARYA Sapanca Akçay Ub,Laz,Gür
SAKARYA Sapanca Sarılık


SAMSUN
SAMSUN Alaçam Karlı Şap,Ub,Mokh
SAMSUN Alaçam Alaçam Kasabası
SAMSUN Alaçam Soğukçam Bedeş,Yukarıbedeş
SAMSUN Alaçam Zeytinköy Ub,Mokh
SAMSUN Alaçam Yenice Makh
SAMSUN Alaçam Şap,Ub,
SAMSUN Asarcık Sakızlık şap
kuaçe, meretıko, mişe, şhaloko, yenemiko
SAMSUN Asarcık Hisariye Abz
SAMSUN Asarcık Bafra Kasabası
SAMSUN Bafra Ballıca Engiz Abz,Şap
SAMSUN Bafra Çamca
SAMSUN Bafra Çigara Sigara
SAMSUN Bafra Darboğaz Şap
SAMSUN Bafra Dikencik Şap
Atseko, Berux, Nadxo, Taymaz, Thatse, Xurum, Yeguaş
SAMSUN Bafra Gazibeyli Abz,Şap
SAMSUN Bafra Hariz
SAMSUN Bafra İlyaslı
SAMSUN Bafra Kalaycılı
SAMSUN Bafra Karaburç Karapurç
SAMSUN Bafra Karıncak Kağıncak
SAMSUN Bafra Kaygusuz Mokh
SAMSUN Bafra Keresteci Mokh
SAMSUN Bafra Koşu
SAMSUN Bafra Kuşçular Kurtçular
SAMSUN Bafra Lengerli
SAMSUN Bafra Sarıköy
SAMSUN Bafra Türbe
SAMSUN Bafra Aşağıçerkezler
SAMSUN Çarşamba Aşağıdikencik Şap
Bage, Duve, Kafı, Kuace, Tlıuj, Yeguaş
SAMSUN Çarşamba Aşıklı
SAMSUN Çarşamba Beylerce Tekfurmeydan Şap,Abz
Çetaw, Duve, Habjıno, Memetko, şaguj, Şajeug, Xarox, Yemzağ
SAMSUN Çarşamba Bölmeçayır Manamut Abz
SAMSUN Çarşamba Çarşamba Kasabası
SAMSUN Çarşamba Çelikli Gömen Şap
SAMSUN Çarşamba Çerçiler
SAMSUN Çarşamba Dikbıyık Aba,Abz
SAMSUN Çarşamba Durakbaşı Alagir Abz,Şap
Bidanuko, Ha’lhako, Şeret’l, Thatse, Tsey
SAMSUN Çarşamba Epçeli Abz,Şap
Blaneğaps, Hatko, Jint, Nadxo, Siux, Tsey, Tuğuj, Vodoşko, Xhuşt, Xokuen, Yergüj
SAMSUN Çarşamba Hacılıçay Şap
Bate, Duve, Hapae, Hatxı, Memetko, Mufelh, Şhalaxo, Xaxu, Yemzağ, Zemtıko
SAMSUN Çarşamba Irmaksırtı Abz
SAMSUN Çarşamba İnelik
Ha’lhako, Hapapxı, Hatko, Şaguj
SAMSUN Çarşamba Karakulak Abz,Şap.
Deneğapsse, Habrauç, Haptabşko, Hnoug, L’işe, Mahkho, Tsey, Ustoko, Wunej
SAMSUN Çarşamba Karamustafalı Şap
Natxo
SAMSUN Çarşamba Kızılot Şap,Abz
Abrek, Baste, Bğane, Brante, Hamtej, Hapajuko, Haşiğ, Hutız, Kişmay, Kofi, Kuace, Maferud, Met’eliko, Ratok, Şeretl, Şhalaxo, Thawko, Wubıh, Xızılt, Yeguaj
SAMSUN Çarşamba Köklük Şap
Acmuj, Ak’eo, Kalaş, Şeretl, Şhiblaxo, Xekişh, Xue, Xune, Xurum
SAMSUN Çarşamba Kurtahmetli Şap
Bjaşşö, Hatxı, Şeretl, Şeretl’ıko, Wubıh, Xurum, Yevşlate
SAMSUN Çarşamba Melik Şap
Aguj, 
Awlox, Ğış, Hatuk, Melgoş, Meritıko, Xeşikh
SAMSUN Çarşamba Ortluk Aba,Şap Thawşe
SAMSUN Çarşamba Paşayazı çaçil Şap,Abz
DIĞUNE, Blajoko, Blanegaps, Hapajuko, Mezago, Şhaplıko, Tamux, Tl’une, Wubıh
SAMSUN Çarşamba Sofalı Seyfeli Abz
Diğune, 
Mafevud, Taymaz
SAMSUN Çarşamba Tepealtı Aba,Abz
Yergüj
SAMSUN Çarşamba Turgutlu Abz
HATAKUŞ, Brüç, Çetaw, Hapajuko, Hatko, Hatko, Meteriko, Psıhuç, Siux, TLESERUK, Tlibzux, Tsey
SAMSUN Çarşamba Vakıfköprü Vakıfköy Şap,Abz
SAMSUN Çarşamba Yukarıçerkezler
SAMSUN Havza Cevizlik Hurbaz Aba
SAMSUN Havza Daşoluk
SAMSUN Havza Dündarlı Dündardibi Abz
SAMSUN Havza Gelincik Abz
SAMSUN Havza Gürün Aba
SAMSUN Havza Halbaba
SAMSUN Havza İshakyeri
SAMSUN Havza Karabük Şap
SAMSUN Havza Karameşe Aba
SAMSUN Havza Kıroğlu Abz
SAMSUN Havza Kocapınar Hilyas Abz
SAMSUN Havza Mendühiye Mah. Abz
SAMSUN Havza Meryemdere Abz,Bes
SAMSUN Havza Orhaniye Abz
SAMSUN Havza Uluçal Abz
SAMSUN Havza Yukarıyavucuk Abz
SAMSUN Asarcık Sakızlık Şap,
Hisarcık Aba
SAMSUN Kavak Bükceğiz Ub Lahu
SAMSUN Kavak Çakaltepe Çakallı Muhacirleri Ub
SAMSUN Kavak Çarıklıbaş Aba
SAMSUN Kavak Germiyan Ub
SAMSUN Kavak Hisariye Abz
SAMSUN Kavak Kapıhayat Ub
SAMSUN Kavak Karapınar Karacapınar Ub
SAMSUN Kavak Karlı Ub
SAMSUN Kavak Kavak Kasabası
SAMSUN Kavak Sıralı Ub
SAMSUN Kavak Yenitoptepe Toptepe Muhacirleri Ub,Abz
SAMSUN Ladik Ahmetsaray Abz
SAMSUN Ladik Arslantaş
SAMSUN Ladik Daldere Kürtlü Abz
SAMSUN Ladik Hasırcı Abz
SAMSUN Ladik Hızarbaşı Abz
SAMSUN Ladik Kızılsini Abz
SAMSUN Ladik Ladik Kasabası
SAMSUN Merkez Kulacadağ
SAMSUN Ladik Soğanlı Abz
SAMSUN Tekkeköy Gölceğiz Abz*
SAMSUN Tekkeköy Hamzalı Abz,Şap*
SAMSUN Terme Dereyol Şapsığ
SAMSUN Terme Emiryusuf Abz
SAMSUN Terme Hüseyinmescidi Abz,Şap
SAMSUN Terme İmanalisi Abz,Şap
SAMSUN Terme Karamahmut Abz,Şap
SAMSUN Terme Kumcuğaz Kumcağız Abz,Şap
SAMSUN Terme Ortasöğütlü Ortagerfi Abz,Şap
SAMSUN Terme Sancaklı Abz,Şap
SAMSUN Terme Terme Kasabası
SAMSUN Terme Yenicami Abz,Şap
SAMSUN Vezirköprü Ağcaalan Aba,Abz
SAMSUN Vezirköprü Alanbaşı Abz
SAMSUN Vezirköprü Aşağınarlı
SAMSUN Vezirköprü Bakla Pakla Abz
SAMSUN Vezirköprü Başfakı Başkafı Abz
SAMSUN Vezirköprü Bektaş Abz
SAMSUN Vezirköprü Beşpınar Çakal
SAMSUN Vezirköprü Çamlıkonak Çersiyen Abz
SAMSUN Vezirköprü Çeltek Abz
SAMSUN Vezirköprü Doyran Doyuran Abz
SAMSUN Vezirköprü Döşemetaşı
SAMSUN Vezirköprü Duruçay Kab
SAMSUN Vezirköprü Düzce Alçaklı Şap
SAMSUN Vezirköprü Eşboğ
SAMSUN Vezirköprü Halilbaba Abz
SAMSUN Vezirköprü İsakyeri Ashakyeri Abz
SAMSUN Vezirköprü Kadıçayırı Abz
SAMSUN Vezirköprü Kaplancık
SAMSUN Vezirköprü Kavakpınarı Merkeppınarı Abz
SAMSUN Vezirköprü Köprübaşı
SAMSUN Vezirköprü Kületek Şap
SAMSUN Vezirköprü Ortaköy Köpekgöbek
SAMSUN Vezirköprü Tavşandağı Köyleri
SAMSUN Vezirköprü Vezirköprü Kas.
SAMSUN Vezirköprü Yarbaşı Şap


SİNOP
SİNOP Ayancık Armutyazı Abz,Şap
SİNOP Ayancık Ayancık Kasabası Abz,Şap,Ub,Aba
SİNOP Ayancık Büyükdüz Abz,Şap,Ub,Bje
SİNOP Ayancık Gökçebel Sakarabaşı Aba
SİNOP Ayancık Ömerdüz Abz,Şap,Wubıh
SİNOP Ayancık Yenice Aba
SİNOP Durağan Gökdoğan Çerkezler
SİNOP Durağan Ortaköy
SİNOP Durağan Durağan Kasabası
SİNOP Erfelek Dağyeri Abzeh
SİNOP Erfelek İncirpınar Abz,Şap
SİNOP Erfelek Tekke Karabağı Aba
SİNOP Erfelek İncemeydan Aba
SİNOP Erfelek Soğuçalı Soğucak Abz,Şap
SİNOP Gerze Tilkilik
SİNOP Gerze Gerze Kasabası
SİNOP Gerze Acısu
SİNOP Merkez Alagöz Sırtıvan
SİNOP Merkez Avdan
SİNOP Merkez Bektaşağa Abz,Şap
SİNOP Merkez Çobanlar
SİNOP Merkez Dibekli
SİNOP Merkez Erikli
SİNOP Merkez Helaldı Emrelli Mah. Şap,Abz
SİNOP Merkez Kalasa Direkli Aba
SİNOP Merkez Karapınar Aba
SİNOP Merkez Kızılabalı
SİNOP Merkez Kuzköy Kuzuköy Şap,Abz
SİNOP Merkez Kümesköy
SİNOP Merkez Osmaniye
SİNOP Merkez Sarıdüz Aba
SİNOP Merkez Sarıkum Abz,Şap
SİNOP Merkez Şamlıoğlu Şamcıoğlu
SİNOP Merkez Taşmanlı
SİNOP Merkez Türkeli Kocaköy Şap,Abz,Aba
SİNOP Merkez Uzungürgen Aba
SİNOP Türkeli Gökçealan Cible (tavaca) Abz,Şap,Wubıh
Gış, Khut, NETAKH, ŞHALAKH


SİVAS
SİVAS Gürün Erdoğan
duman, gerige, kilar, şogen
SİVAS Şarkışla Alaçayır Çeç
SİVAS Şarkışla Bozkurt Çeç
SİVAS Şarkışla Carabdal Çeç
SİVAS Şarkışla Demirboğa Aba
SİVAS Şarkışla İlyashacı Çeç
SİVAS Şarkışla Kahvepınar Çeç,Os
SİVAS Şarkışla Karacaören Aba
Avnaça, Cetger, Daguna, Mıd, Yağan
SİVAS Şarkışla Kazancık Aba
SİVAS Şarkışla Kızıldon
SİVAS Şarkışla Sultan
SİVAS Şarkışla Tavladere Tavlaköy Aba
SİVAS Şarkışla Yassıpınar Kab
Gunbul
SİVAS Şarkışla Yeniyapan Aba
SİVAS Şarkışla Zehni Zeyni
SİVAS Kangal Yukarıhüyük Yukarısıçanhüyük Çeç
SİVAS Kangal Aşağıhöyük Babugoy Kab
Afejago, Babug, Hajkasım, Kıp, Yesengul
SİVAS Kangal Tilkihöyük GOĞOLÜKOY Kab
hajelh, kankoç, maaske
SİVAS Kangal Çamurlu Habtsey Kab
adagaçe, ansoquo, bağot, bereket, buğune, Ebey, fokışe, gaz, göbaçoka, Göbek, habpce, hajgul, haşadög, Hopşuk, janik, Kandur, melaune, mıgaf, Sey, Şamırza, Tap, yelgan
SİVAS Yıldızeli Balamur Agaçe
Hopşuk
SİVAS Yıldızeli Cicözü Cizözü Aba
SİVAS Yıldızeli Çırçır Aba Ebey
SİVAS Yıldızeli Demirözü Kab
SİVAS Yıldızeli Emirler Karaçay
SİVAS Yıldızeli Fındıcak Lez
SİVAS Yıldızeli Gündoğan Bulamır
SİVAS Yıldızeli Halkaçayır Aba,Kum
SİVAS Yıldızeli Ilıca Kab
SİVAS Yıldızeli Kadılı Avar-lezgi
SİVAS Yıldızeli Kapaklıkaya Lez
SİVAS Yıldızeli Kayalıpınar avar-lezgi
SİVAS Yıldızeli Kiremitli Kab
SİVAS Yıldızeli Konaközü Os
SİVAS Yıldızeli Üyükyaylası Kab
SİVAS Yıldızeli Yavu Sultaniye ortaklar avar-lezgi
SİVAS Zara Osmaniye
SİVAS Zara Selimiye Lez,
SİVAS Zara Yeniköy Os
SİVAS Merkez Üçtepe avar-lezgi


TOKAT
TOKAT Almus Gömelönü Çerkeztomara Kab
TOKAT Artova Alanyurt Kab,Abz
TOKAT Artova Alpudere Altuderesi Aba,Abz,Da
TOKAT Artova Arabacımusa Şap
Gunay, habat, hapatuk, indilgo, kusha
TOKAT Artova Çırdak Abz, Kab
TOKAT Artova Doğanca Çerkezdanişment Hatukşugoy Abz,Tksu, Kab Hatukşugoy, karagul, şovgen
TOKAT Artova Ilıcak Aba,Kum
TOKAT Artova Kavunluk Kab
TOKAT Artova Taşpınar Kab
Alçapar, Kuraşın, Yınız
TOKAT Artova Yağcımusa Kab
TOKAT Erbaa Canbolat Abz Baç
TOKAT Erbaa Fındıcak Aba
TOKAT Erbaa Gökbel Abz
TOKAT Erbaa Hacıali Abz
TOKAT Erbaa İverönü Abz
TOKAT Erbaa Kavalcık Abz
TOKAT Erbaa Kızılçubuk Abz
TOKAT Erbaa Kozlu Abz,Cem
TOKAT Erbaa Meydandüzü Meydanözü Abz
TOKAT Erbaa Oğlakçı Abz
TOKAT Merkez Alanyurt Abz
TOKAT Merkez Altıntaş Kab
TOKAT Merkez Batmantaş Kab
TOKAT Merkez Besniye Bes
TOKAT Merkez Çamağızı Cincife Abz
TOKAT Merkez Çamlıbel Çiftlik Abz
TOKAT Merkez Gülpınar Abz
TOKAT Merkez Hanpınar Kab
TOKAT Merkez Hasanbaba Hasanağa Tkal
TOKAT Merkez İhsaniye Kab
TOKAT Merkez Ballıca Lezgi
TOKAT Merkez Ovacık Lezgi
TOKAT Merkez Ortaköy Estiğin
TOKAT Merkez Ortaören Kab
TOKAT Merkez Pınarlı Kürtpınar Kab
TOKAT Merkez Sevindik Odaba Kab
Gonopze, Hanaje
TOKAT Merkez Tekneli Kab
AŞBOGA, BALGAR, BATIR, BAYKALDI, GAROX, GEDGAF, GOBE, HAGUJ, HANAJE, JURT, MOLLE, ŞIK, TSIF, TZİZE, WORGENOWKUA
TOKAT Merkez Uğrak Eyrep Kab jurt
sebenogo
TOKAT Niksar Hacılı Abz
TOKAT Niksar Musapınar Kab
TOKAT Niksar Camidere Abz
TOKAT Niksar Şahnalan Kab
TOKAT Turhal Arzupınar Hape-ey Şap, Kab
Bağdır, Haşgoy
TOKAT Turhal Asarcık Vunerugohable Abzeh
TOKAT Turhal Ataköy Kuşoturağı Kum,Nog,
TOKAT Turhal Bahçebaşı Abz,Şap
TOKAT Turhal Derbentçi Derbent,Devrent
Tkal
TOKAT Turhal Gümüştop Dazya Abz
TOKAT Turhal Hacılar Abz
TOKAT Turhal Hamidiye Hamade Abz
TOKAT Turhal Kaledere Abz
TOKAT Turhal Manastır Kab
TOKAT Turhal Kızkayası Abz,Kum,Tkal,Ubıh
TOKAT Turhal Kuzalan Hagunhable
TOKAT Turhal Menteşe Abz,Kab
TOKAT Turhal Ortaköy Besney Besleney
TOKAT Turhal Üçgözen Dağıstan Kum
TOKAT Pazar Çayköy Şap,Bje,Nathuwaç
TOKAT Pazar Gülpınar Jobatır hable
TOKAT Pazar Kalaycık Gırımkeri / Şapsığhable Şap,
TOKAT Pazar Ballıca Lezgi
TOKAT Pazar Taşlık Şap,
TOKAT Sulusaray Arpacıkaraçay Karaçay
Aliy, Karamırza, Koba, Koban, Orus
TOKAT Zile Bağlarpınarı Abz
TOKAT Zile Çayıroluğu Çayıroğlu Kab
TOKAT Zile Güzelbeyli Silis Abz,Hatugoy
TOKAT Zile Hasanağa Abz
TOKAT Zile Kazıklı Abz
TOKAT Zile Uğurluören Zelhaddin,Zehledin
TOKAT Zile Yeniderbent Çerkezyeniderbent Avş,Dağ


YALOVA
YALOVA Merkez Dereköy Abz
YALOVA Merkez Soğucak Abz
YALOVA Merkez Güneyköy Dağ


YOZGAT
YOZGAT Akdağmadeni Akçakışla Tk,Su
YOZGAT Akdağmadeni Boğazköy Abzeh
YOZGAT Akdağmadeni Boyalık Şap,Os
YOZGAT Akdağmadeni Çampınar İhsanulhamit,Arpalık
YOZGAT Akdağmadeni Kesikköprü Çeç
YOZGAT Akdağmadeni Sarıgüney Bahşayış,Çevirme Aba,Bje,Kum
YOZGAT Akdağmadeni Umutlu Babu
YOZGAT Aydıncık Mercimekören Aba
YOZGAT Boğazlıyan Poyrazlı Os
YOZGAT Boğazlıyan Yenikışla Aba
YOZGAT Çekerek Ağıllı Aba
YOZGAT Çekerek Başpınar Kab
YOZGAT Çekerek Çayırözü Aba Liy
YOZGAT Çekerek Fuadiye Kendirlik Aba
YOZGAT Çekerek Kuşsaray Şap
YOZGAT Çekerek Solucanala Solucaalan Şap
YOZGAT Çekerek Şakirboğazı Çerkezbakırı Aba
YOZGAT Sarıkaya Arpalık Abzeh
YOZGAT Sarıkaya Boyalık Asetin
YOZGAT Sarıkaya Karabacak Asetin
YOZGAT Sarıkaya Karaeli nethuace Şap, Abzeh
alaşe, bığuj, bjavgo, doşkok, hajışavugo, hantuv, hatxı, kaytos, kumızl, lıxurag, muaşe,  neğoy, neğud, şeruvtl’ı, şovgor, şöagi, thase, tyko, vottah, xurag
YOZGAT Sarıkaya Kargalık Şap,Abzeh açümj, hağur, hatxı(koças), huştı, natxo, nepsew, şewgen
YOZGAT Sarıkaya Kayapınar Asetin
YOZGAT Sorgun Osmaniye Aba


ZONGULDAK
ZONGULDAK Bartın Çakrazova Aba,Laz

 

**Eksikleri ve hataları bize bildirebilirsiniz