Bjeduğ Aile Damgaları – Armaları

 1. Abazok, Abazeku; Абазок, Абазэкъу
 2. Akhecak, Akhecagu; Ахеджак, Ахэджагу
 3. Akhecak, Akhecagu; Ахеджак, Ахэджагу
 4. Akhacaguk, Akhecaguku; Ахаджагук, Ахэджагукъу
 5. Akhacaguk, Ahecaguku; Ахаджагук, Ахэджагукъу
 6. Batok, Bateaku; Баток, Батэкъу
 7. Batok, Bateaku; Баток, Батэкъу
 8. Bzhedug, Bzhedygu; Бжедуг, Бжъэдыгъу
 9. Bjedıgupşıme ytamıg; Бжъэдыгъупщымэ ятамыгъ
 10. Bjihak, Bkıhaku; Бжихак, Бжыхьакъу
 11. Bjihakok, Bjıhakoku; Бжихакок, Бжыхьакъокъу
 12. Blyagoz, Blegoj; Блягоз, Блэгъожъ
 13. Blyagoz, Blegoj; Блягоз, Блэгъожъ
 14. Bekizuk, Bekizıku; Бекизук, Бэкизыкъу
 15. Ubjuk; Убжук
 16. Guçetl, Guk’el’; Гучетль, ГъукIэлI
 17. Camirze, Camırz; Джамирзе, Джамырз
 18. Elbizok, Elbızıku; Елбизок, Елбызыкъу
 19. Elbizok, Elbızıku; Елбизок, Елбызыкъу
 20. Elbizdok, Elbyzdeku; Елбиздок, Елбыздэкъу
 21. Elbizok, Elbızıku; Елбизок, Елбызыкъу
 22. Emiş, Emış; Емиш, Емыщ
 23. Emtıl, Emt’ıl; Емтыль, ЕмтIыл
 24. Emtıl, Emt’ıl; Емтыль, ЕмтIыл
 25. İvanoko, İuanıku; Иваноко, Иуаныкъу
 26. Kedpapkok, Kedpapkoku; Кедпапкок, Къэдпапкъокъу
 27. Kazanok, Keazaneaku; Казанок, Къэзанэкъу
 28. Kazanok, Keazaneaku; Казанок, Къэзанэкъу
 29. Kazanok, Keazaneaku; Казанок, Къэзанэкъу
 30. Kazanok, Keazaneaku; Казанок, Къэзанэкъу
 31. Kazanok, Keazaneaku; Казанок, Къэзанэкъу
 32. Kanaku; Канаку
 33. K-nib; К-ниб
 34. K-vak; Къ-вакъ
 35. Kırım Girey, Kırımcerıy; Крым-Гирей, Къырымджэрый
 36. Koşok, Koşeku; Кошок, Къошэкъу
 37. Kuysok, Kuyşok, Kuyşeku; Куйсок, Куйшок, Къуйшъэкъу
 38. Kuşok, Kuşeku; Кушок, Кушъэкъу
 39. Kuşok, Kuşeku; Кушок, Кушъэкъу
 40. Kunçuk, Kunçıku (kardeşler); Кунчук, Къунчыкъу (братья)
 41. Kunçuk, Kunçıku; Кунчук, Къунчыкъу
 42. Kunçuk, Kunçıku; Кунчук, Къунчыкъу
 43. Kunçukok, Kunçıkoku; Кунчукок, Къунчыкъокъу
 44. Legunotluk, Legunel’ıku; Легунотлук, ЛэгъунэлIыкъу
 45. Legun, Legun; Легун, Лэгъун
 46. Legun, Legun; Легун, Лэгъу
 47. Legunşaok, Legunşaoku; Легуншаок, Лэгъуншъаокъу
 48. Tleptseriş, Laptserısh; Тлепцериш, Лъапцэрыш
 49. Lyahşuk, Lahışıku; Ляхшук, Лахъщыкъу
 50. Lovpaçe, Leupak’; Ловпаче, ЛэупакI
 51. Lovpaçe, Leupak’e; Ловпаче, ЛэупакIэ
 52. Lovpaçe, Leupak’e; Ловпаче, ЛэупакIэ
 53. Lovpaçe, Leupak’e; Ловпаче, ЛэупакIэ
 54. Lovpaçe, Leupak’e; Ловпаче, ЛэупакIэ
 55. Lovpaçe, Leupak’e; Ловпаче, ЛэупакIэ
 56. Lyap, L’ı’ap’, lap’e; Лйап, ЛIыIапI, ЛъапIэ
 57. Lehşiko, Lehşıku; Лехшико, Лъэхъшыкъу
 58. Nepsek, Nepseku; Непсек, Нэпсэкъу
 59. Naşuk, H-şuk, Neşuku; Нашук, Н-шукъ, Нэшъукъу
 60. Pseuş, Pseuş; Псеуш, Псэуш
 61. Pçihatluk, Pçıhal’ıku, Pşıhal’uku; Пчихатлук, ПчыхьалIыкъу, ПщыхьалIукъу
 62. Pçihatluk, Pçıhal’ıku, Pşıhal’uku; Пчихатлук, ПчыхьалIыкъу, ПщыхьалIукъу
 63. Pçihatluk, Pçıhal’ıku, Pşıhal’uku; Пчихатлук, ПчыхьалIыкъу, ПщыхьалIукъу
 64. Psigup, Psıgup; Псигуп, Псыгъуп
 65. Raşok; Рашок
 66. Saban; Сабан
 67. Salat-Girey, Sealatçerıy; Салат-Гирей, Сэлатчэрый
 68. Sultan-Salat-Girey, Sult’an-Selatçerıy; Султан-Салат-Гирей, СултIан-Сэлатчэрый
 69. Tlihas, L’ıhas; Тлихас, ЛIыхас
 70. Tugurug, Tıgurıgu; Тугуруг, Тыгъурыгъу
 71. Tugurug, Tıgurıgu; Тугуруг, Тыгъурыгъу
 72. Tugurug, Tıgurıgu; Тугуруг, Тыгъурыгъу
 73. Timişok, Tımıjeku; Тимишок, Тымыжьэкъу
 74. Teu, Teuı; Теу, Тэуы
 75. Teş, T’eşu; Теш, ТIэшъу
 76. Teş, T’eşu; Теш, ТIэшъу
 77. Tarkanon, Tarkanon; Тарканон, Таркъанон
 78. Ubjuk, Ubjuk; Убжук, Убжукъ
 79. Hacemuk, Hacemıku; Хаджемук, Хьаджэмыкъу
 80. Hacemuk, Hacemıku; Хаджемук, Хьаджэмыкъу
 81. Hacemuk, Hacemyku; Хаджемук, Хьаджэмыкъу
 82. Hacemuk, Hacemyku; Хаджемук, Хьаджэмыкъу
 83. Haceko, Haceku; Хаджеко, Хьаджэкъу
 84. Hamirzok, Hamırzeku; Хамирзок, Хьамырзэкъу
 85. Has, Has; Хас, Хьас
 86. Hasas, Hasas; Хасас, Хьасас
 87. Hatug, H-tug-y, Hatıg; Хатуг, Хь-тугъ-й, Хьатыгъ
 88. Khatuh, Hatehu; Хатух, Хьатэхъу
 89. Khatuh, Hategu; Хатух, Хьатэгъу
 90. Hokon, Hok’on; Хокон, ХъокIон
 91. Çanabi; Чанаби
 92. Çesebiy, Çesebıy; Чесебий, Чэсэбый
 93. Çesebiy, Çesebıy; Чесебий, Чэсэбый
 94. Şeban, Şeba; Шебан, Шэба
 95. Şeban Şeban; Шебан, Шэбан
 96. Şeba Şeban; Шебан, Шэбан
 97. Şeba Şeban; Шебан, Шэбан
 98. Şebanok, Şebaneku; Шебанок, Шэбанэкъу
 99. Şeumenuk, Şoumenıku; Шеуменук, Шъоумэныкъу
 100. Şeumenuk, Şoumenıku; Шеуменук, Шъоумэныкъу
 101. Şeucen, Şeucen; Шеуджен, Шэуджэн
 102. Şeucen, Şeucen; Шеуджен, Шэуджэн

Paylaş:

Bir cevap yazın